دبستان سعدی گناباد این پایگاه اطلاع رسانی از تاریخ اول مهر 1396 منعکس کننده دلنوشته ها ، اخبار و مطالب متنوعی در مورد معلم ، درس و کلاس و کتاب و .............بلاخره درد دل و رنجنامه ی معلمی جامانده از قافله ی رفقای غواص شهید خود در جزیره مجنون است . امیدوارم شرمنده هم کلاسی های آسمانی خودم : شهید علی تقوی فر ، شهید قالیبافان ، شهید خدایی ، شهید نمازی ،شهید عربشاهی ،شهید قاسمی ، شهید سمائی ، شهید خواجه ، و استاد عزیز م شهید ابراهیمی و تمامی شهدای آرام گرفته در جوار رحمت الهی نباشم. ........................ این دستهای ساده وخالی دخیلتان مارا به رسم رفاقت دعا کنید....... محمد رازی .معاون پرورشی دبستان سعدی گناباد http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com 2020-08-11T05:40:00+01:00 text/html 2017-06-03T04:58:02+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد آغاز تعطیلات تابستانی...................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4167 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>آغاز تعطیلات تابستانی......................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>از امروز کارنامه های دانش آموزان فهیم کلاسم آماده است تا تحویل خانواده ها گردد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>لذا ، دانش آموزان عزیز به همراه یکی از اولیاء خود جهت دریافت کارنامه به آموزشگاه مراجعه فرمایند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ضمنا امیدوارم تعطلات تابستانی خوبی در پیش داشته باشید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>و به شما در کنار خانواده های محترم خوش بگذرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>انشاءالله</b></font></div> text/html 2016-11-13T04:26:07+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد جشن تولد مبینا......................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4166 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>جشن تولد مبینا.........................</b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/23/0.663928001313928059_parsnaz_ir.gif" alt="نتیجه تصویری برای تصویر متحرک جشن تولد"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>یکی از برنامه های جالب کلاس ما</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>برگزاری جشن تولد دانش اموزان کلاس در روز تولدشان می باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>دیروز هم همزمان با روز تولد مبینا افشاری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>جشن مختصری در کلاس برگزار شد و تمامی دانش آموزان این روز را به مبینا تبریک گفتند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>تولدت مبارک مبینای عزیزم....................</b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/23/0.663928001313928059_parsnaz_ir.gif" alt="نتیجه تصویری برای تصویر متحرک جشن تولد"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://img.bisms.ir//2016/05/28_bisms.ir-2016-05-12.gif" alt="نتیجه تصویری برای تصویر متحرک جشن تولد"></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/u0u2_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۶۰۸.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xoht_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۵۵۲.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/whw_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۵۴۲.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/at7l_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۵۳۶.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/olsd_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۵۳۲.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1qjj_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۵۲۷.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/opon_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۵۲۰.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d6vm_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۰۴۵۱۶.jpg" alt=""></div> text/html 2016-11-13T04:20:13+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد بازدید مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان از کلاس.................. http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4165 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>بازدید مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان از کلاس..................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>دیروز همزمان با بازدید مدیریت محترم آموزش و پرورش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>از دبستان اخوت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ایشان وجناب آقای دهقان و قلی زاده&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>بازدیدی داشتند از کلاس ما..............</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ایشان ضمن بازدید از کلاس توصیه های مهم تربیتی و اخلاقی به دانش آموزان داشتند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>که مورد عنایت همه قرار گرفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>در ادامه دانش آموزان هم قرائت دعای فرج(اللهی عظم البلاء و....) را بصورت هماهنگ اجرا نمودند&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>که مورد عنایت ایشان قرار گرفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>و قول کادویی نفیس به تمامی دانش آموزان دادند.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ضمن تقدیر از این حضور</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>استدعا دارم همراهی بفرمایید با تصاویری از این بازدید.............</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/kd5m_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۴۵۶.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yewb_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۲۵۵.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9kqi_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۴۴۶.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k1b2_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۲۴۰.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ucvu_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۲۳۲.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/jxj4_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۱۳۰.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ukpo_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۱۲۴.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/d12a_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۱۱۰.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fb14_۲۰۱۶۱۱۱۲_۱۲۰۰۵۷.jpg" alt=""></div> text/html 2016-11-04T10:02:49+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد دانستنی‌های علمی کوتاه و جالب http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4164 <h1 style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: justify; direction: rtl; line-height: 1.5;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">دانستنی‌های علمی کوتاه و جالب</font></span></div><div class="GImg" style="color: rgb(68, 68, 68); outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; font-weight: normal; list-style-type: none; text-align: center; line-height: 1.5; width: 668px; display: table;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1391/03/7915725516821520219945230232481902268108214.jpg" alt="دانستنی‌ها" style="outline: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px rgb(150, 170, 212); list-style-type: none; text-align: justify; line-height: 1.5; max-width: 100%; float: none;"></font></div></h1><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">-پروانه ها با پای خود مزه را احساس میکنند .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ شتر در هنگام تشنگی میتواند 95 لیتر آب را در کمتر از 3 دقیقه بنوشد .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند. &nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ گربه وسگ هر کدام 5 گروه خونی دارند و انسان 4 گروه.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ در سال 1980 بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ طول قد هر انسان سالم برابر 8 وجب دست خود اوست.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ طول رگهای بدن انسان 560 هزار کیلومتر است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ در برج ایفل 2500000 پیچ به کار رفته است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ میزان انرزی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند؛ برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان در مدت یک میلیون سال کافی است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خنده آسانتر از اخم کردن است؛ برای خندیدن انسان از 17 عضله صورت وگردن استفاده می کند در حالی که برای اخم کردن از 40 عضله.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ گربه در گوشش 32 عضله دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خرسها موجوداتی چپ دست هستند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی راست می افتد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ در فصل پائیز 700 تا 900 هزار برگ درخت بلوط میریزد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ درصورتی که زنی به کوررنگی مبتلا باشد ؛ فرزندان پسر اوکوررنگ میشوند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ مغز انسان بیش از سایر اعضای بدن کار میکند وبیش از20% از انرژی بدن را مصرف می کند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ هر یک لیتر بنزین معادل 5/23 تن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ 90% یخ دنیا در سرزمین های قطبی است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ متوسط وزن مردان در کره زمین بیش از وزن زنان است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ نیاز مردان به صحبت کردن در هر روز دوازده هزار واژه، و نیاز زنان 23 هزار واژه است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ اگر تکثیر باکتری تا 24 ساعت ادامه یابد ، توده 2 تنی از یک باکتری بوجود می آید.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ وسعت و عرض کهکشان راه شیری حدود 70 هزار سال نوری است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ سرعت گردباد گاهی به300 تا 450 کیلومتر در ساعت می رسد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ عمیق ترین دریاچه جهان دریا چه بایکال در روسیه است که 1940 متر عمق دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ حدود 7 هزار نوع برنج مختلف در دنیا وجود دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ یک میلیون کره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ 1300 کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ فنلاند از 179 هزار و 585 جزیره تشکیل شده است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ زنبورها از بوی عرق بدشان می‌آید و به کسی که به نوعی بدنش بو دهد یا عطر و ادکلن زده باشد حمله می‌کند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ‌ از بین رنگها رنگ سفید برای زنبور عسل آرامش دهنده و رنگ قهوه ای ناراحت کننده است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ انسان با خوردن 20 نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـبدن زنبور داران در برابر نیش زنبورها مقاوم می‌شود و اغلب می‌توانند بیشاز صد عدد نیش زنبور عسل را تحمل کنند و احساس ناراحتی هم نکنند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ از آنجا که زنبور عسل بی نظمی را دوست ندارد،‌ اگر جلوی کندوی آنها بایستید و مانع رفت و آمد آنها شوید به شما حمله خواهند کرد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ نور خورشید فقط تا عمق 400 متری آب دریا نفوذ می‌کند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ سختی آب مشابه سختی بتن است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ رعد و برقی به طول 6/1 کیلومتر دارای الکتریسیته کافی برای روشن کردن یک میلیون لامپ است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ‌ هنگام صحبت برای بیا ن هر کلمه 72 ماهیچه به کار گرفته می‌شود.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ لایه پوستی که آرنج را پوشانده است هر 10 روز یکبار عوض می‌شود.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوتها خونی روشن و شفاف دارند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ دانه نوعی درخت غول پیکر از خانواده کاج فقط 005/0 گرم وزن دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ 85% گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ تنها چیزی که در اسید حل نمی‌شود الماس است و فقط خیلی زیاد آن را از بین می‌برد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ مغز فیزیکدان نابغه، آلبرت اینشتین 15 درصد از حجم مغز انسان عادی بزرگتر بود.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ مارها گوش ندارند و با زبان می‌شنوند، زیرا زبان آنها به امواج صوتی بسیار حساس است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ عمیق ترین جای اقیانوسهای جهان در اقیانوس آرامو عمق آن 11 کیلومتر است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ اسب ماده 30 دندان و اسب نر 36 دندان دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ زمان بارداری فیل به دو سال است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ آمریکا ییها سالانه 85 میلیون تن کاغذ مصرف می‌کنند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ نوعی ماهی وجود دارد که با کمک باله هایش به سطح می‌آید و 5/1 دقیقه در هوا پرواز میکند و به شکار طعمه خود میپردازد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خرس نوزاد 600 بار از مادر خود کوچکتر است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خرس کوالا هر گز آب نمی‌نوشد و آب مورد نیاز خود را با خوردن برگ گیاهان تامین می‌کند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ کوههای آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند میشوند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ یکی از رودهای کامبوج 6 ماه سال ازشمال به جنوب و6ماه دیگر از جنوب به شمال جریان دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ اگر در یک سال هیچ یک از نسلهای یک جفت مگس نر وماده از بین نروند ، حجم مگسهای متولد شده با حجم کره زمین برابر میشود.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ هر قفل شماره‌دار ممکن است یک میلیون رمز داشته باشد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ یک قطره آب دارای یک‌ صد میلیارد اتم است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ برج کج پیزا 293 پله و برج ایفل 1792 پله دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ رشد کودک در بهار بیشتر است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ چشم شتر برای محفوظ ماندن در برابر شنهای صحرا 3 پلک دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ زرافه همواره ایستاده وضع حمل می‌کند و نوزادش از فاصله 180 سانتیمتری به زمین میافتد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ نخستین تقویم شمسی که شناخته شدتقویم مصریان است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ کرمهای ابریشم در 56 روز86 هزار برابر وزن خود غذا می خورند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ نوعی قورباغه وجود دارد که می‌تواند چندین ماه یخ بزند ودوباره به زندگی طبیعی باز‌گردد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ پژوهشها ثابت کرده است که پشه بیشتر به سراغ کودکان وافراد بور میرود.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خون بعضی سخت تنان آبی است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خون به دلیل وجود آهن سرخ است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ بدن انسان روزی یک لیتر بزاق ولید میکند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ بدن ما 50 هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ دو سوم اطلاعات مغز از بینایی است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ سرعت نور یک میلیون بار سریعتر از صوت است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ چشم ماهی مرکب بزرگترین چشم نسبت به جثه است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ به طور متوسط روزی 17000 بار پلک میزنیم.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ بدن ما 50 هزار کیلومتر رشته عصبی دارد.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ دو سوم اطلاعات مغز از بینایی است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ سرعت نور یک میلیون بار سریعتر از صوت است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ چشم ماهی مرکب بزرگترین چشم نسبت به جثه است.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ به طور متوسط روزی 17000 بار پلک میزنیم.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ کراوات از نام مردم کراوات گرفته شده است که برای اولین آن را بر گردن آویختند .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ وطن اصلی اسفناج ایران است و 1500 سال پیش استفاده از آن در دنیا رایج شد .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ مورچه تنها موجودی است که در مقایسه با بدنش بزرگترین مغز را دارد .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خودرو در سرعت 40 تا 55 کیلومتر در ساعت کمترین سوخت را مصرف میکند.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ متخصصان تغذیه به این نتیجه رسیده اند که ‌ر‌و‌ز‌ه بهترین بهترین رژیم برای کاهش دائمی وزن است .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ وزن جگر انسان حدود 1/3 کیلوگرم است وبزرگترین غده در بدن است .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـ خرس بالغ میتواند همچون اسب بدود.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ـزنبور عسل برای تولید 400 گرم عسل که به دست ما میرسد دست کم 80 هزارباراز کندو به صحرا میرود که اگر هر بار معادل یک کیلومتر مسافت طی کند برای به دست آوردن این مقدار عسل باید دو برابر محیط زمین را بپیماید .</font></p><p style="outline: 0px; margin: 5px auto; padding: 0px; list-style-type: none; color: rgb(68, 68, 68); line-height: 1.5; text-align: justify;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p> text/html 2016-11-04T09:57:16+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد دانستنی های جالب برای کودکان و نوجوانان با موضوع میوه ها http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4163 <div class="mkdf-post-title-area" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px 0px 32px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; position: relative;"><h1 itemprop="name" class="entry-title mkdf-post-title" style="text-align: center; background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; line-height: 1.14286em; direction: rtl;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000">دانستنی های جالب برای کودکان و نوجوانان با موضوع میوه ها</font></h1></div><br><div class="mkdf-post-text" style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><div class="mkdf-post-text-inner clearfix" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17609" src="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh-00.jpg" alt="دانستنی های جالب و کوتاه" width="110" height="110" style="max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 10px auto;"></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اگر به دانستنی های کوتاه و جالب درباره میوه ها علاقه مند هستید، با ما با این مطالب کوتاه و جدید همراه باشید! این مطلب مناسب کودکان کلاس سوم و چهارم دبستان و بالاتر تا &nbsp;نوجوانان و بزرگسالان است.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span id="more-17275" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"></span></font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><div id="attachment_17613" class="wp-caption aligncenter" style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 1; width: 330px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><img class="size-full wp-image-17613" src="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh07.jpg" alt="دانستنی های جالب و کوتاه" width="320" height="217" srcset="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh07.jpg 320w, https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh07-300x203.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" style="max-width: 100%; height: auto;"></font><p class="wp-caption-text" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 2px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; opacity: 1; line-height: 1.4em; text-transform: uppercase;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">دانستنی های جالب و کوتاه</font></p></div><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><strong style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">نارگیل</font></strong></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">در شهری در جنوب هند، &nbsp;گل نارگیل را باید در عروسی ها هدیه دهند!</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">در هر سال بیش از ۲۰ میلیون نارگیل در دنیا چیده می شود.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><div id="attachment_17614" class="wp-caption aligncenter" style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 1; width: 330px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><img class="size-full wp-image-17614" src="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh18.jpg" alt="دانستنی های جالب برای کودکان" width="320" height="210" srcset="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh18.jpg 320w, https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh18-300x196.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" style="max-width: 100%; height: auto;"></font><p class="wp-caption-text" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 2px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; opacity: 1; line-height: 1.4em; text-transform: uppercase;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">دانستنی های جالب برای کودکان</font></p></div><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><strong style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">لیمو ترش زرد</font></strong></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اگر لیمو را قبل از فشردن گرم کنید، مقدار بیشتری آب لیمو خواهید داشت.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">آب لیمو و نمک می تواند برای از بین بردن لک زنگ زدگی و تمیز کردن قابلمه های مسی به کار رود.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">لیمو ترش زرد رنگ بیشتر از توت فرنگی قند دارد!</font></p><div id="attachment_17615" class="wp-caption aligncenter" style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 1; width: 330px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><img class="size-full wp-image-17615" src="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh14.jpg" alt="دانستنی های جالب برای کودکان" width="320" height="220" srcset="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh14.jpg 320w, https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh14-300x206.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" style="max-width: 100%; height: auto;"></font><p class="wp-caption-text" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 2px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; opacity: 1; line-height: 1.4em; text-transform: uppercase;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">دانستنی های جالب برای کودکان</font></p></div><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><strong style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">لیمو ترش سبز</font></strong></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اگر آب لیموی رقیق را داخل قوری بریزید، و بگذارید یک شب بماند، آب لیمو لکه های قهوه ای چای را از بین می برد.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">در لیموی ترش سبز، هیچ گونه چربی؛ سدیم و کلسترولی وجود ندارد.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><div id="attachment_17617" class="wp-caption aligncenter" style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 1; width: 330px;"><a href="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh11.jpg" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(41, 41, 41); text-decoration: none; cursor: pointer; transition: color 0.2s ease-in-out;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><img class="size-full wp-image-17617" src="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh11.jpg" alt="دانستنی های جالب برای کودکان" width="320" height="270" srcset="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh11.jpg 320w, https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh11-300x253.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" style="max-width: 100%; height: auto; border: none;"></font></a><p class="wp-caption-text" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 2px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; opacity: 1; line-height: 1.4em; text-transform: uppercase;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">دانستنی های جالب برای کودکان</font></p></div><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><strong style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">هندوانه</font></strong></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">بیشتر از ۱۲۰۰ گونه ی &nbsp;مختلف هندوانه ، در ۹۶ کشور دنیا وجود دارد.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><div id="attachment_17610" class="wp-caption aligncenter" style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 1; width: 330px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><img class="size-full wp-image-17610" src="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh20.jpg" alt="دانستنی های جالب و کوتاه" width="320" height="284" srcset="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh20.jpg 320w, https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh20-300x266.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" style="max-width: 100%; height: auto;"></font><p class="wp-caption-text" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 2px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; opacity: 1; line-height: 1.4em; text-transform: uppercase;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">دانستنی های جالب و کوتاه</font></p></div><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><strong style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">سیب</font></strong></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">سیبها ۵ برابر موز ها دارای مواد مفید آنتی اکسیدان هستند.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که خوردن سیب احتمال مبتلا شدن به بعضی از انواع سرطان را کم می کند.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">دو سوم فیبر سیب، در پوست آن است.</font></p><div id="attachment_17618" class="wp-caption aligncenter" style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px auto; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto; opacity: 1; width: 330px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><img class="size-full wp-image-17618" src="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh17.jpg" alt="دانستنی های جالب در مورد میوه ها" width="320" height="240" srcset="https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh17.jpg 320w, https://www.koodakcity.com/wp-content/uploads/2013/07/Miveh17-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" style="max-width: 100%; height: auto;"></font><p class="wp-caption-text" style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 2px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; opacity: 1; line-height: 1.4em; text-transform: uppercase;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">دانستنی های جالب در مورد میوه ها</font></p></div><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><strong style="background: 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">موز</font></strong></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">خوردن موز به دلیل بالابردن میزان سرتونین در بدن انسان، در از بین بردن افسردگی موثر است.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">میوه موز دارای ویتامین ب ۶، است که باعث خوش خلقی می شود.</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که خوردن موز، می تواند به درس خواندن کمک کند.&nbsp;</font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></p><p style="text-align: center; background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><font color="#777777">&nbsp;</font><font color="#000099"><b>( به دانش آموزان توصیه می کنیم روزانه یک عدد موز نوش جان کنند).</b></font></font></p><p style="color: rgb(119, 119, 119); background: 0px 0px; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;</font></p></div></div> text/html 2016-10-18T08:51:49+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد تصاویری از مراسم شیرخوارگان حسینی شهرستان گناباد.................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4161 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>تصاویری از مراسم شیرخوارگان حسینی شهرستان گناباد....................</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/dbk5xkf73wg8u7mg7m9l.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ka1rjrhmfj9a183jxa1l.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/wjpr6565alxz1w5jk82q.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ustekesqru7u1woplbna.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/m84fdot1z6opt324f60e.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/635ae7sj14jc6zfdukso.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/r7zh5ouripvwi7qg15h4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/4jd818ai61ike7162yrn.jpg" alt=""></div> text/html 2016-09-19T06:00:47+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد بچه های خوب کلاسم.............بی صبرانه منتظرتان هستم....................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4160 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>بچه های خوب کلاسم.............بی صبرانه منتظرتان هستم.......................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7955842903/aksgif_mihanblog_com_welcome_%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_244.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7501599672/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img src="http://8pic.ir/images/hhby82soaz3gcshtsvap.jpg"></b></font></div> text/html 2016-09-19T05:51:56+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد عرض تبریک............................. http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4159 <div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8213417900/babol2011_19.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7955842903/aksgif_mihanblog_com_welcome_%D8%AE%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_244.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7501598923/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7501599672/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/71716145709703244506.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7501599030/%D8%B2%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.gif" alt="نتیجه تصویری برای عکس متحرک بوی ماه مهر"></div> text/html 2016-09-19T05:49:39+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد چگونه سال تحصیلی جدید را برای فرزندانمان شیرین کنیم......................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4158 <p style="text-align: center; margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><span style="font-weight: 700 !important;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000">در این مطلب توصیه هایی داریم برای آنکه شروع مدرسه را برای بچه ها شیرین کنیم.</font></span></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="font-weight: 700 !important;">۱. خستگی تابستان را به در کنید</span><br>بهتر است در این روزهای پایانی از مسافرت های طولانی و خسته کننده اجتناب کنید. کلاس های تابستانی نیز این روزها کم کم به پایان می رسد. بگذارید با کمی آرامش، شور پاییز، تنبلی و خستگی تابستان را ببرد و با آوردن رنگ های پاییزی به دکوراسیون منزل کیف خود را کوک کنید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="font-weight: 700 !important;">۲. شور و شوق مدرسه را در خانه ایجاد کنید</span><br>سعی کنید فضای خانه را شاد نگه دارید. برای ایجاد شور و شوق مدرسه در فرزندانتان آنها را برای خرید لوازم تحریر و لباس های جدیدشان با خود ببرید. با هم دفاترشان را جلد کنید و سعی کنید در جلد کردن آنها از خلاقیت های فرزندانتان استفاده کنید. نام و مشخصاتشان را روی لوازم تحریر و دفتر و کتاب هایشان بنویسید. حتی می توانید با کمک کودکتان وسایل خلاقانه مثل ساخت میز تحریر و جاقلمی برای اتاقش درست کنید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="font-weight: 700 !important;">۳.&nbsp;</span><span style="font-weight: 700 !important;">برنامه غذایی و استراحت فرزندتان را تنظیم کنید</span><br>در این روز های باقی مانده تمرین برنامه زمانی صرف غذا و استراحت در طول سال تحصیلی ضروری است. زمانی که این کار را انجام می دهید هنگام شروع مدرسه فرزندتان احساس استرس و فشار روانی نخواهد کرد. پس از همین الان شب ها قبل از ساعت ۹ تلویزیون را خاموش کنید و به همراه فرزندتان برای خواب آماده شوید.<br><span style="font-weight: 700 !important;">۴.&nbsp;</span><span style="font-weight: 700 !important;">از وضعیت سلامت فرزندتان مطمئن شوید</span><br>مطمئن شوید که فرزندتان در وضعیت مناسبی از لحاظ سلامت جسم و روان قرار دارد. در صورت نیاز او را برای بررسی سلامت کامل قبل از شروع مدرسه به پزشک و دندان پزشک ببرید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="font-weight: 700 !important;">۵. ایجاد ارتباط در مدرسه را با فرزند خود تمرین کنید</span><br>با کودک خود نقش بازی کنید که در روز اول مدرسه، چگونه به جمع ملحق شود،&nbsp; چگونه شروع به گفتگو کند و پاسخ دادن به دیگران را با کودک خود تمرین کنید. با آماده کردن روش های پاسخ گویی به سئوالات اولیه معلمان و دیگر همکلاسی ها و تمرین آنها با کودک در خانه می توانید اعتماد به نفس او را افزایش دهید .</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">&nbsp;<br><span style="font-weight: 700 !important;">۶.&nbsp;</span><span style="font-weight: 700 !important;">اجازه دهید وسایل مورد علاقه اش را با خود به مدرسه ببرد</span><br>داخل کیفش چند تا از وسایل شخصی که به آنها علاقه دارد را نیز قرار دهید. شیئی که به آن علاقه خاصی دارد مثل یک اسباب بازی، عکس‌هایی که جمع‌آوری می‌کند، و یا یک عروسک پارچه‌ای. با این عمل، به او اطمینان خاطر می‌دهید که قسمتی از محیطی که به آن عادت دارد را به همراه دارد.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="font-weight: 700 !important;">۷.&nbsp;</span><span style="font-weight: 700 !important;">اعتماد به نفس و استقلال فرزندتان را تقویت کنید</span><br>او را آماده کنید تا مستقل باشد. به‌خصوص بچه‌های کوچکتر، عدم‌استقلال در آنان موجب استرسی واقعی می‌شود. برای جلوگیری از آن به او کمک کنید تا به تنهایی لباس‌هایش را بپوشد و در‌بیاورد. فرزند خود را تشویق کنید تا احساسات و مشکلات خود را به طور آشکار با شما و آموزگار در میان بگذارند و کاری کنید که از حمایت شما نسبت به خود اطمینان پیدا کند.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="font-weight: 700 !important;">۸ .&nbsp;</span><span style="font-weight: 700 !important;">حمایت خود را به فرزندتان نشان دهید</span><br>حمایت خود را نشان دهید، چرا که کودکان نیز علاوه بر شما مضطرب می شوند. پیش از فرستادنشان به مدرسه با محبت و لبخند آنها را بدرقه کنید. کودکان از اضطراب و یا انرژی مثبت شما تاثیر می پذیرند. پس مثبت و آرام باشید و در موقعیت های مختلف واکنش شدید نشان ندهید. اگر در شهر های بزرگ زندگی می کنید برای آنکه ترافیک اول مهر شما را اذیت نکند صبحانه کودکان را بردارید و یک ساعت زود تر از خانه بیرون بیایید تا به راحتی به مدرسه برسید. اگر مسیر خانه تا مدرسه کوتاه است با او دست در دست و قدم زنان به مدرسه بروید و حتما برای عبور از از خیابان از پل عابر و خط کشی عبور کنید.</font></p><p style="margin: 0px 0px 20px; line-height: 22px;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="font-weight: 700 !important;">۹.&nbsp;</span><span style="font-weight: 700 !important;">به فرزندتان بیاموزید که کیف و لباسش را آماده کند</span><br>از شب قبل لباس، کفش و جوراب کودک خود را آماده کنید. به فرزند خود کمک کنید خودش کیف مدرسه خود را جمع کند و تنقالت، میوه و ناهار را در آن قرار دهد. در صورت نیاز یک دست لباس زیر اضافه و لباس جداگانه را هم دریک کیسه پالستیکی نهاده در کیف او قرار دهید. بگذارید فرزند شما بداند که این لباس ها در ساک او هست تا اگر در مدرسه به آنها نیاز پیدا کرد خیالش راحت باشد. حتما یک یادداشت به همراه شماره تلفن های ضروری در کیف فرزندتان قرار دهید.<br><span style="font-weight: 700 !important;">۱۰. مدرسه فقط جایی برای درس خواندن نیست، فضایی برای کسب تجربه های تازه است. برایتان یک سال تحصیلی پر تجربه آرزو می کنیم!</span></font></p> text/html 2016-09-19T05:44:37+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد برای شروع سال تحصیلی فرزندانمان چه کنیم؟ http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4157 <div id="docDiv3Titr" style="padding: 0px; margin: 0px 17px 0px 0px; width: 540px; text-align: right;"><div id="docDiv3TitrMain" style="text-align: center; padding: 0px; margin: 0px 0px 6px; font-weight: bold;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000">برای شروع سال تحصیلی فرزندانمان چه کنیم؟</font></span></div></div><div id="TotalDocDiv" style="text-align: right; padding: 0px; margin: 0px 17px 13px 0px; width: 540px;"><span style="line-height: 22.6667px; text-align: center; font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div id="doc_div33" style="padding: 0px; margin: 0px 17px 15px 0px; text-align: justify; width: 540px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">ماه مهر که فرا می رسد، فصل پاییز آغاز می شود. برگ های درختان که شروع به ریزش می کنند، شکوفه های لبخند کودکان، یکی یکی گل می دهند. در فضای کلاس ها. تخته سیاه ها، چشم انتظارند تا دوباره سراپا پر شوند از عطر لبخندهای هم شاگردی ها. کلمات مهربان، بی تابند تا دستی کوچک، با مداد شوق، بر صفحه های سفید دفترهای چهل برگ، بنویسدشان. مهر، ماه مهربانی مهتاب است؛ ماه میزبانی نیمکت های عاشق درس و مدرسه، ماه شکوفایی نیلوفران در دعای نم نم باران های عاشقانه پاییز. مهر، ماه مدرسه است. سال تحصیلی که آغاز می شود، همه آبشارها با کودکان کلاس اولی، صدای آب را می کشند و بادها، صدای ابرها را با باران بخش می کنند. نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم می رساند. فرشته ها از پشت پنجره های کلاس سرک می کشند؛ به تماشای کودکانی که مشتاق، به درس های معلمی که زندگی را به آنان می آموزد، گوش سپرده اند. هوا در این فضای مقدس نفس می کشد تا معطر شود.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">«اول هر کاری به نام ایزد دانا…» و این، شیرین ترین دانه علم است که معلم در ابتدایی ترین لحظه مهر، در جان شاگردان جوانش می نهد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">فرزندان ارزشمندترین گوهرهای والدین هستند؛ آنها امیدهای فردا پدر و مادر هستند و تربیت فرزندان مهمترین وظیفه ای که والدین باید انجام دهند و این کار ساده ای نیست. فرزندان مهمترین دارایی والدین هستند و اگر از آنها به درستی نگه داری و مراقبت نشود، ممکن است تبدیل به یک بدهی شوند؛ موضوع به همین سادگی است. بنابراین سعی کنید آنها را درست تربیت کنید و هرگز فراموش نکنید که پدر و مادر هر دو در تربیت فرزندان نقش دارند. فرزندان از والدین خود سرمشق می گیرند؛ سعی کنید سرمشق خوبی برای آنها باشید چرا که فرزندان شما همیشه با چشمان و گوشهای باز متوجه شما هستند و صداقت، وفاداری، محبت، گفتار، رفتار پسندیده و ادب و نزاکت را با سرمشق گرفتن از شما می آموزند. سعی کنید برای فرزندان خود الگوی مناسب باشید.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">هر کاری در ابتدا سخت و با مشکلاتی همراه است چه می خواهد تجارت و صنعت باشد و چه می خواهد کسب دانش و یا آغاز زندگی جدید و مهاجرت و حتی استقلال خواهی و استقلال طلبی باشد. و برای کودکی که می خواهد برای اولین مرتبه گامی رسمی به بیرون از خانه بگذارد و خود را به محیط جدید مدرسه برساند و ساعت ها در آنجا به سر برد یقینا سخت و تحمل آن سنگین است. والدین باید به فرزند خود آزادی عمل بدهند به این نکته توجه داشته باشند که فرزند آنها به یک کتاب می ماند؛ اگر به شما خیلی نزدیک یا خیلی دور باشد، نمی توانید او را بخوانید. بسیاری از والدین بیش از اندازه به فرزندان خود می چسبند و بعد به شرایطی می رسند که کار از کار گذشته است؛ فرزندان خود را با نخ به خود گره نزنید؛ بگذارید از شما فاصله بگیرند و کارهای مختلفی را انجام دهند؛ بگذارید درباره کارهایی که می خواهند در زندگی اشان انجام دهند، تصمیم بگیرند، اما توجه داشته باشید که نگذارید این فاصله بسیار زیاد شود.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">اولین شرط عادی بودن این لحظه برای دانش آموز کلاس اولی نوع تربیت خانوادگی است تربیتی که در دوران آغاز مرحله جدید زندگی به کمک نوآموز و خواسته های او می آید. کودک سال اولی در روزهای آغاز سال تحصیلی خصوصا اولین روز مدرسه سئوال های فراوانی در دل دارد که دوست دارد پاسخی قانع کننده برای هر یک از سئوالات خود داشته باشد سئوالاتی از قبیل اینکه اصلا چرا باید خانه را ترک کند چرا باید از والدین جدا شود بیرون منزل اگر با مشکل مواجه شود آن را با چه کسی در میان بگذارد آیا معلم و همکلاسیها او را خواهند پذیرفت و او را دوست خواهند داشت آیا رفتار مدیر مدرسه همانند پدرش دوستانه و صمیمی خواهد بود آیا می تواند معلم خود را جای مادرش بگذارد یا اینکه معلم او می خواهد جای مادرش باشد و…انبوه سئوالات فراوانی که همانند نبض کودک در ذهنش ضربه می زند و اگر نتواند برای هر یک از سئوالات پاسخ روشن و شفاف دریافت کند ترس شدید به و غیر منطقی سراسر وجودش را خواهد گرفت . به فرزندان خود بیاموزید که یک برنده باادب باشد و یک بازنده سربلند. به آنها بیاموزید که مسئله مهم بردن نیست؛ شرکت کردن در مسابقات هم به همان اندازه مهم است. به آنها بیاموزید که شکست محدود و موقتی را بپذیرند اما هرگز امید بی انتها را از دست ندهند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">در این لحظات کودک نوپای حاضر در مدرسه هیچ گاه ظواهر زیبا را نمی نگرد ظواهر زیبا هنگامی برایش جاذبه خواهند داشت که در دل به سئوالات اساسی خود پاسخ گفته باشد و اگر قانع نشود آن را در قالب دل درد سردرد حالت تهوع و… به گریه ختم می کند گریه ای که هیچگاه تمام نخواهد شد مگر اینکه از آن محیط خارج شود و پا به خانه بگذارد. البته همه این موارد ممکن است برای همه بچه ها رخ ندهد ولی بی شک اولین روز مدرسه برای همه با اهمیت است حساسیتی که حتی در سایر پایه های تحصیلی می تواند مبنای حرکت دانش آموز در طول سال تحصیلی قرار گیرد. با همین دیدگاه است که کمتر کسی را می توان سراغ گرفت که اولین روز مدرسه را به خاطر نداشته باشد ممکن است این اولین روزها در پایه های دیگر حتی دوران راهنمایی و دبیرستان به دلیل عادی بودن شرایط حضور در مدرسه فراموش شود اما کلاس اول دبستان را نمی توان از خاطره ها پاک کرد حتی اگر ۷۰ ـ ۸۰ سال از عمر آدمی گذشته باشد .</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">این شرایط سبب شده تا کارشناسان حساب ویژه ای برای اولین روز مدرسه باز کنند و برای شیرین کردن خاطره دانش آموزان در این روز مدارس هم جشن شکوفه ها را برپا می سازند و با کیک و شیرینی و آب میوه از این دانش آموزان پذیرایی می کنند; اما همچنانکه اشاره شد راه حل آن هنوز در دست خانواده هاست پدران و مادرانی که باید بدانند از ابتدا چگونه فرزندان خود را مستقل تربیت کنند که تغییر و تحولات و حتی ناملایمات زندگی آنها را از کوره به در نبرد و با شرایط روزگار بسیار عادی برخورد کنند. به نظر کارشناسان ورود به دبستان و نشستن بر نیمکت کلاس اول برای هر کودکی هیجان آور است تا جایی که خاطره آن سالها در ذهن انسان ها نقش بسته و آینده تحصیلی و حتی اجتماعی آنان را ترسیم می کند تا حدی که فرزندان ما از پدر، مادر، برادر ، خواهر و یا اطرافیان خاطرات زیادی درباره اولین روز ورود به کلاس اول می شنوند که آن ها را نیز برای رفتن به دبستان مشتاق می نماید. زیرا این کودک ها امید آتیه مملکت ما هستند و از این کودک های امروز، انسان ها و دانشمندان فردا درست می شود. اینها هستند که در آتیه، مملکت ما را اداره می کنند و پس از ما اینها باید استقلال مملکت و آزادی را حفظ کنند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">آغاز سال تحصیلی زمان بسیار هیجان انگیزی برای دانش آموزان و والدین آنهاست. ولی بعضی از دانش آموان اضطراب دارند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">اطلاعات زیر شروع سال تحصیلی را برای شما و فرزندان دلبند تان&nbsp; ساده تر می نماید.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">توجه :</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">فرزند شما بیش از ۳‌ماه مشغول تفریح و سرگرمی بوده و عملا هر کاری که مایل بوده انجام داده است. انجام مجدد وظایف مدرسه الزاما برایش خوشایند نیست.برای پشت سر گذاشتن این مشکل کوچک نیازمند آن است که شما کمی بیش از معمول در اختیارش باشید و با تمام محبت‌تان او را در بر گیرید.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">در اینجا توصیه هایی برای ورود به مدرسه بدون استرس را پیشنهاد می‌دهیم.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۱- او را به ساعت جدید عادت دهید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">بعد از آن میهمانی‌های تابستانی و تا ظهر خوابیدن‌ها، فرزند شما نیازمند آن است که دوباره به ریتم جدیدی عادت کند. چند روز قبل از ورود به مدرسه، از او بخواهید که شب‌ها زودتر به رختخواب برود و صبح‌ها زودتر از خواب بیدار شود. بهتر است که دیرتر از ۹‌شب به رختخواب نرود و نیم ساعت هم به مطالعه در رختخواب اختصاص دهد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۲- او را از نظر روانی آماده کنید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">چند روز قبل از ورود به مدرسه، با او در مورد مدرسه حرف بزنید. برایش توضیح دهید که به چه دلیل باید به مدرسه برود و رفتن به مدرسه چه مزایایی به همراه دارد. گفت‌وگوهایتان باید مطابق با شخصیت و سن فرزندتان باشد. مثلا همکلاسی‌هایش را دوباره می‌بیند و با همکلاسی‌های جدید آشنا می‌شود، به فعالیت‌های جدیدی پی می‌برد و چیزهایی را یادمی‌گیرد که به رشد او کمک می‌کند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#cc0000">۳- به او اطمینان خاطر دهید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">او دل نگران است و زمانی که از ورود به مدرسه با او سخن می‌گویید، گریه زاری می‌کند: «نه، من نمی‌خوام مدرسه برم!». این امر طبیعی است. به او بگویید به‌دلیل آنکه می‌خواهد معلم و کلاس‌اش را عوض کند، نگرانی او را درک می‌کنید و زمانی که شما نیز به سن و سال او بودید روزهای ورود به مدرسه همین نگرانی‌ها را داشتید اما دوست‌های زیادی پیدا کردید. به او توضیح دهید که درصورت هر‌گونه مشکل، برای کمک به او و مقابله با آن در کنار او خواهید بود.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۴- او را آماده کنید تا مستقل باشد.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">به‌خصوص بچه‌های کوچکتر، عدم‌استقلال در آنان موجب استرسی واقعی می‌شود. برای جلوگیری از آن به او کمک کنید تا به تنهایی لباس‌هایش را بپوشد و در‌بیاورد. برای کمک به او می‌توانید برچسب‌هایی که روی آنها اسم و یا علامتی نوشته شده است را روی لباسش بدوزید تا بتواند به آسانی آن‌را را تشخیص دهد. علاوه بر آن، احتمال دارد که دو کودک لباس شبیه بهم بپوشند و این امر از سردرگمی مداوم آنان جلوگیری می‌کند. باید فرزند خود را تشویق و ترغیب کنند تا احساسات و مشکلات خود را به طور آشکار با پدر و مادر و آموزگار در میان بگذارند و کاری کنند که از حمایت اولیا نسبت به خود اطمینان پیدا کنند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۵- مراقب سنجش بینایی، شنوایی، معاینه دندان‌ها و واکسیناسیون او باشید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">برای آینده فرزندتان مهم است که این معاینه‌ها را انجام دهید زیرا بعید نیست که به‌دلیل ضعف بینایی و یا شنوایی‌، کودک به شاگرد ضعیفی تبدیل شود. اگر نتواند به‌خوبی ببیند و یا حرف‌های معلم را به درستی بشنود، چگونه می‌تواند درس‌هایش را به‌خوبی یاد بگیرد؟</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۶- فرزندتان را با مدرسه جدید‌ش آشنا کنید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">منتظر نخستین روز مدرسه نمانید تا مدرسه جدیدش را به او معرفی کنید. هیچ‌چیزی دلهره‌‌آورتر از مکانی نیست که هیچ شناختی از آنجا ندارد زیرا در محیط جدید احساس سردرگمی می‌کند. برای آنکه او را با مکان جدید آشنا کنید، او را چندین بار به مدرسه ببرید و مکان‌هایی چون حیاط مدرسه، کلاس‌ها‌، محوطه سرپوشیده را به او نشان دهید. او را روزهایی که مدرسه برای ثبت نام باز است، به مدرسه ببرید. این عمل در روز ورود به مدرسه به او شناخت جدید و اعتماد به نفس می‌دهد.همچنین باید برنامه رفت و آمد دانش آموز به مدرسه و کسی که مسئول این کار است را قبلا با او هماهنگ کرد و از او بخواهند طبق همان برنامه عمل نماید اولیا سعی کنند حتی الامکان این برنامه را تغییر ندهند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۷- برای او کتاب‌هایی در مورد مدرسه بخرید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">پیشنهاد ما به اولیا این است که از همین حالا با بچه های خود راجع به مدرسه صحبت کنند. لوازم مدرسه را با خوشحالی و دوستی برای آنها تهیه کنند و کیف و کفش و دفتر و مداد را با همراهی کودک خریداری نمایند تا خریدهای مشارکتی و جمعی را تجربه کنند. کتاب‌هایی در مورد مدرسه و به‌خصوص نخستین روز مدرسه برایش تهیه کنید. بچه‌ها عاشق این هستند که با قهرمانان داستان‌های کتاب‌های آموزشی همزاد پنداری کنند. علاوه بر آن می‌فهمند بچه‌های دیگری هم هستند که روز اول مدرسه یا گریه می‌کنند و یا دل نگران هستند. و با تمام این حرف‌ها همیشه این مسئله ختم به‌خیر می‌شود!</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۸- کیف کوچکی برای وسایل شخصی‌اش آماده کنید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">داخل کیفش شیئی که به آن علاقه خاصی دارد مثل یک اسباب بازی، عکس‌هایی که جمع‌آوری می‌کند، و یا یک عروسک پارچه‌ای بیاندازید. با این عمل، به او اطمینان خاطر می‌دهید که قسمتی از محیطی که به آن عادت دارد را به همراه دارد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۹- اولین روز مدرسه</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">برای آنکه نخستین روز مدرسه باعجله خود را آماده نکنید، دیر از خواب بیدار نشوید. فرزندتان باید به راحتی از خواب بیدار شود و صبحانه خوبی بخورد. چنانچه به‌دلیل اضطراب اشتها نداشته باشد، به او اصرار نکنید اما برایش تغذیه‌ای مثل ساندویچ نان و پنیر، میوه و… آماده کنید و داخل کیف مدرسه‌اش بگذارید</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۱۰- او را تا مدرسه همراهی کنید.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">درصورت امکان او را تا کلاس‌اش همراهی کنید. و چنانچه نتوانید او را ببرید، احساس گناه نکنید بلکه همه چیز را خوب برایش توضیح دهید سعی کنید سرشب برایش وقت بگذارید تا او بتواند نخستین روز مدرسه را برایتان تعریف کند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۱۱- اولیا باید سعی کنند:</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">در اولین روز مدرسه تمام وقت با خوشرویی با فرزند برخورد کنند زیرا در اولین روز مدرسه به صورت طبیعی بسیاری از کودکان ترس و هیجانات زیادی دارند که در رفتار آنها کاملا مشهود است لذا باید با تسلط بر رفتار خود این روز را برای دانش آموزان کلاس اول دبستان روزی به دور از تشنج و ناراحتی تبدیل نمایند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۱۲- انتخاب دوست:</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">انتخاب دوست هم سن و سال که می خواهند در یک مدرسه یا یک کلاس درس بخوانند در این مراحل بسیار مفید است و خانواده ها می توانند میان همسایه ها و فامیل چنین دانش آموزانی را شناسایی کنند و دانش آموزان ناسازگار با محیط مدرسه را به همراه او به مدرسه بفرستند و یا با معلم ارتباط کلامی و تلفنی داشته باشند و دانش آموز با معلم آینده خود مراوده حضوری داشته باشد تا شرایط روز اول به طور کامل طبیعی باشد و دانش آموز احساس تنهایی نکند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#cc0000">۱۳- پس از شروع مدرسه هم لازم است:</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">به صورت عملی به کودک نشان دهیم که آموزش و یادگیری مطالب بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است البته این کار را قبل از ورود به مدرسه هم با انجام کارهای مربوط به خود در منزل مانند بازی مرتب کردن وسایل اتاق خود نگهداری گیاهان و غیره باید تقویت و از آموزش خارج از تکالیف و دستورات معلم خودداری کرد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۱۴- معلمین و مربیان خوب بدانند که:</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">در اولین لحظات ورود دانش آموز به محیط مدرسه هرگاه معلم و مدیر و ناظم در ذهن او تعبیرات خاص خود را خواهد داشت که باید متناسب با روحیه دانش آموزان انجام شود در اولین لحظات اگر چه در مدرسه برنامه های خاصی برپا می شود که معاون مدرسه مجری آن است اما دانش آموز در همان لحظات اول دنبال معلم خود می گردد و دوست دارد کسی را که نام معلم بر خود دارد ببیند و این برخورد اول می تواند پیوند دهنده دانش آموز با معلم باشد. بسیار مهم است که بدانید، بدترین نوع برخورد مسئولان مدرسه با دانش آموزان کلاس اولی برخوردهای خشک اداری است. زیرا این رفتار خشک محیط مدرسه و کتاب های درسی را برای دانش آموز خشک و کسل کننده خواهد کرد. چون دانش آموز در منزل از جایگاه مناسبی برخوردار بوده و عزیز پدر و مادر خود بوده در محیط مدرسه هم دوست دارد این آقایی و عزت را برای خود داشته باشد و جایی خاص برای خود در دل اولیا مدرسه باز کند. در این شرایط است که دانش آموز احساس تعلق داشتن به محیط مدرسه را در دل خود زنده می سازد و به آن محیط علاقمند می شود.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">۱۵-&nbsp; در برخی از موارد نه گفتن را یاد بگیرید:</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">فرزندان خود را از گزند روزگار حفظ کنید، اما از حمایت بیش از اندازه هم اجتناب کنید چرا که حمایت بیش از اندازه می تواند مانع رشد و ترقی فرزندان شما شود. شما می خواهید همه چیزهایی را که خوب است به فرزندان خود بدهید، اما گاه اتفاق می افتد که این امکان پذیر نیست. بیاموزید که در وقت لزوم به فرزندان خود نه بگوئید چرا که گاه یک نه گفتن می تواند فرزندان شما نجات دهد.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#cc0000">علت تــــرس و اضطراب :</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">روانشناسان معتقدند ترس یک حالت هیجانی است نسبت به خطر یا یک محرک مضر که شخص از آن آگاه است. عامل ترس می تواند یک شیء باشد، یک انسان یا مسأله و موقعیت مشخص. ترس غیر منطقی از مدرسه در واقع معادل واژه School refusal به معنی امتناع از مدرسه رفتن است و یکی از نشانه های اضطراب جدایی از والدین، خانه، خانواده یا شرایطی است که به آن دلبسته و وابسته شده بود.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">علل استرس در دانش آموزان دبستانی:</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#cc0000">الف): ترس از مدرسه رفتن است: </font>که گاه به صورت وحشت و اضطراب شدید هنگام خروج از منزل ظاهر می‌شود. بی میلی اطفال در مورد مدرسه رفتن، غالباً عادی است ولی اضطراب شدید و دائمی طفل از این موضوع، علامت رفتار غیر عادی مهمی بوده، نشانه آن است که یا جنبه‌ای از محیط دبستان و رفتار معلمان ایجاد کننده این کیفیت است، یا اینکه محیط خانه چسبندگی شدید برای کودک دارد. تحقیقات نشان می‌دهند که ترس از مدرسه رفتن در دخترها شدت بیشتری دارد. علت اصلی مدرسه هراسی، اضطراب ناشی از جدایی والدین است. مادران این گونه اطفال نیز وابستگی‌های غیر عادی ظاهر می‌سازند و این ترس را تشدید می‌کنند. این مادران می‌کوشند فرزندان خودشان را از حوادث ناراحت کننده محافظت کنند و احتمالاً محیط مدرسه را به صورت کانونی که شاید برای طفل آن‌ها حادثه آفرین باشد تلقی می کنند. اغلب مشاهده می‌شود که پافشاری و اصرار پدر و مادر باعث پدید آمدن علائم عدم تعادل روانی واختلالات جسمانی می شود. اختلالات جسمانی به صورت دل درد، استفراغ، سردرد، سرگیجه و ضعف ظاهر می‌شود. دانستن این نکته نیز حایز اهمیت است که غالباً علایم مذکور در روزهای تعطیل از بین می‌رود. هم چنین اگر پدر ومادر یا پزشک توصیه کنند که کودک چند روزی در منزل بماند، بلافاصله علائم بیماری از بین می رود، ولی در روز قبل از رفتن به مدرسه یا همان روز علایم جسمانی مجددا ظاهر می‌شوند کودکان مبتلا به ترس غالباً علاوه بر واکنش ترس، علایم دیگری نیز از خود ظاهر می‌سازند. شایـع‌ترین این علایم عبارت‌اند از: اختلال در خواب، اختـلال گوارشی، عصبانیت، جویدن ناخـن، شب ادراری و لـکنت زبان، ترس در کـودکـان، غالباً با علایم روان تنی مانند: استفراغ، دل درد، سردرد، سر گیجه، خشکی دهان، تپش قلب و اسهال همراه است. مدرسه هراسی در بچه‌های مدرسه رو، در هر سنی که باشند دیده می‌شود، اما در ۱۱ و ۱۲ سالگی به اوج خود می‌رسد. اغـلب آن چـه مدرسـه هراسی به نظر می‌آید، در واقع ترس از ترک منزل است.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">ب): کودکان دبستانی نمی‌توانند بر اعمال خود کنترل داشته باشند:</font> آن‌ها در حال افزایش مهارت‌های اجتماعی می‌باشند. آن‌ها یاد می‌گیرند که چطور دوست پیدا کنند. رفتارهای تهاجمی خود را کنترل کنند و اضطراب و هیجانات خود را کنترل کنند. اگر معلمین و اولیا با این مسائل به عنـوان اصول تکامـل طبیعی برخورد نکنند، این مسائل به منابع استرس ‌زا تبدیل می‌شوند. بچه‌ها در سنین شروع دبستان آماده یادگیری هستند. به همین دلیل سن شروع مدرسه در این سن می‌باشد. آن‌ها باید مشتاق و آماده یادگیری باشند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">ج): کودکان که تفاوتهای یادگیری , بیماری روانی و مشکلات جسمانی با دیگران دارند </font>وقتی در محیط مدرسه قرار می گیرند این تفاوتها به وضوح آشکار می شود.کودک ممکن است بخاطر این مشکلات احساس کمرویی , ناامنی , خجالت بکند . آمادگی قبلی برای پاسخ دادن به رفتار دیگران به کودکان کمک می کند تا آنها تفاوتهای خود را براحتی اداره کنند. لذا بهتر است، والدین بادقت توجه کنند که چطور و چه وقت بهترین زمان برای بیان مشکل , کودکانشان است . بعضی از مشکلات مخصوص آنهایی که در رابطه با سلامتی هستند نیاز به بحث رو در رو دارند . برای مثال کسانی که مشکلات یادگیری دارند اگر چه نیاز به درمان دارند ممکن است مشکلات نمره هم داشته باشند والدین باید حمایتهای خود را به نحو احسن انجام دهند . توضیحات و مشارکتهای کودک باید با احترام خواسته شود . بعضی از کودکانی که مشکلات جسمانی دارند ترجیح می دهند که فرصتی را داشته باشند تا درباره تجربیات شخصی شان در کلاس صبحت کنند در حالی که سایر کودکان ترجیح می دهند تفاوتهایشان را با تک تک افراد در میان بگذارند .</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">د):اگرچه بعضی از کودکان ممکن است داتاً مضطرب باشند ولی اضطراب بیشتر کودکان متاثر از اضطراب والدین است .</font> احساس ترس می تواند ترس کودکان را افزایش دهد . برای مثال والدین ممکن است رفتار دوگانه (احساس تردید) برای جدایی از کودک داشته باشند ولی برای کودکانی که بزرگتر هستند اضطراب والدین ممکن به شکل دیگری مثل آیا&nbsp; بچه ها در زمینه های مختلف موفق خواهند شد ؟ آیا در فلان ورزش موفق می شود ؟ این فشارها – ناخواسته از طرف والدین به فرزندان انتقال پیدا می کند و در نتیجه این فشار&nbsp;&nbsp; می تواند انگیزه و اعتماد به نفس و علاقه کودک را تحت تاثیر قرار دهد. آگاهی از جزئیات عوامل نگران کننده می تواند در حل مشکل کمک کند مثلاً مادریکی از کودکانی که تازه به مدرسه رفته بودند و در مورد اینکه بطو رناگهانی نمیخواست سوار اتوبوس مدرسه شود گیچ بود . ولی او پس از توضیحات متوجه شد که یکی از روزها فرزندش از صندلی اتوبوس افتاده بود و نمی خواست سوار اتوبوس شود . کشف این مسئله او را قادر ساخت که بطور موثر مشکل را حل کند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">ح): ترس و کابوس‌های شبانه شکایاتی مانند دل درد و سردرد نشان می‌دهد</font> که اطفال تحت استرس هستند و والدین این دردها را بیش از یک بیماری جسمی می‌دانند. این مشکل چیزی نیست که کودک آن‌را از خود ساخته باشد. کـودکـان به وسیله سردرد و دل درد می‌خواهند از چیزی فرار کنند اما این یک مشکل واقعی است و می‌تواند راهی باشد برای این‌که آن‌ها خود را با استرس‌ها تطابق بدهند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">و): منفی بافی و دروغگویی </font>راه مقابله با این مسأله این است که والدین بدون اینکه دروغ کودک را تایید کنند آن‌را بزرگ نکنند و به او بگویند اگر این‌طور بود خیلی خوب بود. به این طریق والدین نه دروغ را قبول کرده‌اند و از طرفی احساسات او را نیز سرکوب نکرده‌اند و به این وسیله اولیای کودک می‌توانند با هم صحبت کنند.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">ت): محرومیت و خجالتی بودن افراطی</font> همه ما تقریباً با اخلاق بچه‌ها آشنایی داریم، همـه بچـه‌ها با یک سرعت بالغ نمی‌شوند. بعضی از بچه‌ها در پذیرش بعضی از چیزها کند هستند.اگـر فرزند ما زود عصبـانی شـده و پرخاشگـری می‌کند و زودتر از بقیه آشفتـه می‌شود، به او کمک کنیم تا راهی برای تخلیه هیجانات خود پیدا کند. اگر کودک ما بعد از مدرسه نیاز به تحرک دارد، به او پیشنهاد ورزش کنیم. سعی کنیم از کودکانمان سؤال کلی نپرسیم بلکه با آن‌ها بیشتر صحبت کنیم و سؤالات جزئی‌تر بپرسیم. وقتی یک مشکلی مشخص شد به کار بردن راه حلهای ارائه شده از طرف کودک احساس تسلط او را افزایش می دهد . همچنین اطمینان پیدا می کند که با احتمال قوی در حل مشکلات موفق خواهد شد . یاد میگیرد جه طور در برابر مشکلاتی که در آینده خواهد داشت آنرا مستقل حل کند .</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">ک): توجه داشته باشید هر کودکی در طی مراحل رشد خود نیازهای خاص خودش را دارد</font> برای مثال برای کودک اول دبستانی، نشستن آرام سر کلاس و رعایت نوبت مهم است . کودک اول دبستان نیاز به زمان دارد تا بتواند سرکلاس آرام نشسته و نوبت رعایت کند دانش آموزان بزرگتر ذهنش مشغول آن است که چگونه مورد قبول دوستانش قرار بگیرد بنابراین هر مرحله از رشد مشکلات طبیعی خودش را دارد . والدین باید از تمایل به پاسخگویی سریع دوری کنند . کودک ممکن است این طور تفسیر نماید که حمایتهای والدین به معنی عدم شایستگی او است . درباره رفتارهای ناشیانه کودک با او صحبت کنید و سوالها و پاسخهای آن را با هم پیدا کنید این باعث افزایش اعتماد به نفس کودک می شود .</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;"><font color="#ff0000">م): ارتباط مناسب با بزرگسالانی که در طی زمان مدرسه چشم و گوششان روی فرزند شما در مدرسه است</font>، بسیار مهم و مفید است و بایست برای رابطه همکاری معلم و والدین باید تلاشی مجدانه وجود داشته باشد.ارزیابی مشکلات کودک و تغییر برنامه درسی باید حدالامکان سریع انجام شود و والدین و معلمین بطور مداوم ارزیابی کنند که یک مسئله تا چه اندازه می تواند با آموزش و تعاملات همسالان کودک مشکل ایجاد کند . شناخت سریع کودک خجالتی که ترس اجتماعی دارد یا کودک باهوشی که سرآمد است اقدامات مناسبی نیاز دارد و ارزیابی و نظارت نیازمند این است که والدین در همه زندگی آموزشی ، تحصیلی، عاطفی ، اجتماعی درگیر باشند بنابراین معلمین و والدین مسئولیت شناسایی و کمک به کودکان را با دقت انجام دهند .</span></div><div style="text-align: right;"><span style="line-height: 22.6667px;">در پایان ضمن تبریک به دانش آموزان عزیز، خانواده های گرامی و اولیای محترم پیشاپیش فرا رسیدن&nbsp; ماه مهر را به همه ی دانش آموزان و&nbsp; کارکنان آموزش و پرورش و همچنین تمامی معلمین دلسوز تبریک&nbsp; و تهنیت عرض می نماییم. آرزومندیم این عزیزان در تمامی مراحل درسی خود افتخار آفرینی نمایند و در تمام مراحل زندگی موفق باشند.</span><span style="line-height: 22.6667px;">&nbsp;</span></div></font></span></div> text/html 2016-09-19T05:37:59+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد در آستانه آغاز سال تحصیلی نو http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4156 <h2 style="text-align: center; margin: 0px; line-height: 19.2px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000">در آستانه آغاز سال تحصیلی نو</font></span></h2><div class="content_full" style="line-height: 19.2px; text-align: justify;"><div class="bText" style="line-height: 1.4em;"><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">پایان شهریور و شروع سال تحصیلی جدید برای والدین و دانش آمو زان هم می تواند هیجان امگیز و هم نگران کننده باشد مخصو صا برای کودکانی که برای اولین بار وارد مد رسه می شوند یا دانش آموزان در سنین میانی دبستان . اگرچه کودکان خیلی کو چک برای دیدن دو ستان قبلی خیلی ذوق زده هستند ام در مورد معلمان جدید و در برخی موارد در مورد مدرسه جدیدی که به آن وارد می شوند ،نگران هستند .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">برخی از کودکانی که به سال اول دبستان وارد می شوند، &nbsp;دچار مشکلاتی همچون ناراحتی ،بی قراری ،ترس از مد رسه و حتی بیزاری و تنفر از مدرسه می شوند . ترس غیر منطقی کودک از مدرسه به معنی امتناع از مد رسه رفتن و یکی از نشانه های اضطراب جدایی از والدین ، خانه ،خانواده و به خصوص مادر و یا شرایطی است که به ان وابسته شده است . خرید لوازم مورد نیاز مدرسه مثل کتاب ،کیف ، لباس ،کفش و از همه مهمتر لوازم التحریر می تواند این اضطراب و استرس را در کودکان کمی کاهش دهد .</font></span></p><p><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000">ترس کودک از مدرسه</font></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ترس کودک از مدرسه&nbsp;معمو لا به دلایل مختلفی ایجاد می شود که می توان به این موارد اشاره کرد :</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">1- اضطراب جدایی : معمو لا مادران بچه هایی که دچار اضطراب جدایی خستند شخصیتی افراطی ،مضطرب ،بیش از حد حمایت کننده ،مردد،حساس و عاطفی دارند که اضطراب خود را با بیان افکار منفی و عمل خود به بچه ها منتقل می کنند .</font></span></p><span style="color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><a id="more5053" name="more5053" style="color: rgb(0, 51, 153);"></a></font></span><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">2- یاد گیری : ترس یا امتناع از مدرسه بیش از آنکه علت شخصیتی ،عاطفی داشته باشد ناشی از یاد گیری است . مادر یا پدری که در ارتباط با کودکان خود مفاهیم یا نکته های منفی از مدرسه ،تنبیه و توبیخ ها و تجارب ناخوشایند خود را از دوران تحصیل بیان می کنند و از آنه می خواهند که مواظب رفتار هایشان باشند خواه و ناخواه باعث ترس کودکانشان از مدرسه می شود .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">3- وابستگی : اضطراب کودک گاهی به دلیل وابستگی به مادر ،محیط خانه ، خانواده و یا هر تکیه گاه و پناهگاه دیگر است . معمولا مادران سعی در وابسته کردن کودک به خود دارند و به واکنش های عاطفی او نسبت به ترک پاسخ می دهند .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">برای پیشگیری از به وجود آمدن این مشکلات یا برطرف کردن آن و نیز آماده کردن کودک برای پذیرش شرایط جدید و ماندس شدن او با محیط دبستان موارد زیر را مد نظر قرار دهید .</font></span></p><p><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099">شیوه هایی برای کاهش این ترس</font></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><strong><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">کم کردن وابستگی کودک</font></strong></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">سعی کنید با استفاده از روش های مناسب مثل گذاشتن کودک در خانه اقوام به مدت یکی دو ساعت در روز به صورت پراکنده یا بردن او به پارک و همراه کردن او با کودکان هم سن و سال خودش به تدریج وابستگی کودک را به خود کم کنید .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ایجاد آمادگی ذهنی در کودک</font></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">سعی کنید قبل از شروع سال تحصیلی ذهن کودکانتان را نسبت به مدرسه ،معلم آماده کنید . به طوری که با تعریف و تمجید واقعی و منطبق بر واقعیت از مدرسه و معلمان&nbsp; و شور و اشتیاق از مدرسه رفتن را در کودک ایجاد کنید .به او اطمینان دهید معلمش مهربان است و او را حمایت خواهد کرد . خاطرات و تجارب مثبت ،شاد و جالب خود را با معلم های دوره ابتدایی با کودک خود در میان بگذارید . از معلم ها با القاب خوب و با لبخند یاد کنید .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">ایجاد انگیزه</font></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">سعی کنید با علاقه و اشتیاق زیاد درباره آنچه که او در مدرسه خواهد آموخت مثل خواندن ، نوشتن ،حساب کردن ، نقاشی ، ورزش کردن حرف بزنید . با کتاب خواندن برای کودک و هدیه دادنکتاب داستان به کودک علاقه او را به یاد گیری ،خواندن و با سواد شدن افزایش دهید . در روش های تربیتی خود به گونه ای عمل کنید و به شیوهای سخن بگویید و با کسانی رفت و آمد کنید که ناخود آگاه برای کودک انگیزه یاد گیری و رفتن به مدرسه ایجاد شود .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">تنظیم برنامه مدرسه کودک</font></span></strong></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">هم برای خود و هم برای کودک برنامه تنظیم کنید که در آن مشخض شده باشد که مدرسه در چه زمانی شروع و&nbsp; چه زمانی&nbsp; هر روز پایان می گیرد ؟ همچنین مطمئن شوید که آیا کودک کیف غذا و میان وعده به مدرسه ببرد یا غذایی که در مدرسه آماده می شود را می خورد ؟ زمان خوردن غذابه دانش آموزان چه زمانی است و اگر غذا دیر خورده می شود لازم است دانش آموز به میان وعدهای بیشتری نیاز داشته باشد یا نه ؟ همچنین اگر دانش آموز بایداز &nbsp;بیرون غذا تهیه کند ،چگونه باید از ایمن بودن آن مطمئن شود؟ لباس دانش آموز یا همان روپوش مدرسه را باید پیش از آغاز مدرسه سوال کنید و اگر قرار است خودتان لبا س تهیه کنید خصوصیات لباس هار ااز مسئو لین مدرسه سوال کنید .</font></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">اگر قرار است دانش آموز برای فعالیت های مثل ورزش و آزمایشگاه فرم خاصی داشته باشد حتما سوال کنید و لباس او را جداگانه در کیف مخصوصش بگذارید . در روز اول مدرسه با دانش آموز خود همراه باشید ،فرقی نمی کند که او در چه مقطعی تحصیل می کند ،این کار او را مطمئن و آرام می کند . اگر لازم است تا زمانی که او از مدرسه تعطیل می شود در آنجا بمانید و قبل از شروع کلاس معلم کودک خود را ملافات کنید .نکات ایمنی را همیشه مد نظر داشته باشید . اگر قرار است کودک شما پیاده به مدرسه برود اگر امکان دارد خودتان او را به مدرسه ببرید و او را همراهی کنید . اگر نه از و ضعیت تر افیکی مطمئن شوید و احتمال تصادف را خوب برسی کنید . به کودک خود یاد دهید که حتما از پیاده رو عبور کند و برای عبور از خیابان حتما از خط عابر پیاده بگذرد . اگرچه همه قوانین همیشه در کلاس به دانش آموزان آموزش داده می شود اما منتظر نباشید که در کلاس همه چیز را به کودک شما آموزش دهند ،قوانین خاص را خودتان به کودک یاد دهید. دانش آموز را مطمئن کنید که می تواند از خود محافظت کند اما لازم است چند بار در روز این قوانین برایش تکرار شود . از سیلست چک کردن مدرسه از فرزند خود و غیبت آنه اطلاع پیدا کنید . مخصو صا مدرسه را به این کار تشویق کنید . اگر قرار است کودکتان به مدرسه نرود حتما صبح زود این غیبت را به مدرسه اطلاع دهید . این کار امنیت کودکتان را بیشتر کرده و اگر در مسیر مدرسه اتفاقی افتاده باشد زودتر آگاه خواهید شد . سعی کنید چند شب قبل از شروع سال تحصیلی شب ها غذای سبک به دانش آموز بدهید تا صبح ها سر حال تر از خواب بیدار شود . دیدن تلو یزیون و بازی های کامپیوتری را شب ها برای کودک محدود کنید . سعی کنید برنامه های غذایی خانواده را طبق برنامه دانش آموز طرح ریزی کنید . اگر لوازم مدرسه و لباس های قبلی دانش آموز هنوز مناسب و قابل استفاده است ،لازم نیست وسایل دیگری برای او تهیه کنید ،به او یاد دهید که لازم نیست همه وسایل او نو باشد و می توان از وسایل سالم اما قدیمی هم استفاده کرد . شب قبل از مدرسه از دانش آموز بخواهید که همه وسایل و لباس های خود را آماده کند و این کار را جز مسئو لیت های پیش از خواب او قرار دهید .</font></span></p></div></div> text/html 2016-09-19T05:32:34+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد عید سعید غدیر خم مبارک........................ http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4155 <div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">عید سعید غدیر خم مبارک........................</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در آستانه ی آغاز مهر قرار داریم</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و همه چیز آماده است تا مدرسه عزیزان دانش آموز را در آغوش بگیرد</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">بی صبرانه منتظر حضور شما عزیزان هستم.....</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سالی جدید و توفیقی دوباره جهت سنگین کردن اندوخته ی معنوی مان..................</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خدایا به عظمت مولای متقیان که سال جدید متبرک به این ایام فرخند ه است</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مدیون دانش آموزان عزیزم نمانم</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">و با تمام توان بتوانم دینم را ادا کنم</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انشاءالله</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/housekeeping/hou3033.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تبریک عید غدیر" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://meskanoon.ir/wp-content/uploads/2014/10/5631b78a-ccca-45de-a638-c7ab8bec1386.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تبریک عید غدیر" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8145161892/si3n3Q_535.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تبریک عید غدیر" style="border: none;"></span></div><br style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> text/html 2016-06-20T04:49:38+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد عرض تبریک....................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4154 <div style="text-align: center;"><img src="http://khanesms.ir/wp-content/uploads/055.jpg"></div> text/html 2016-06-19T05:59:58+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد در بهترین ایام سال بهترین آرزوها را برایتان می کنم............................. http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4153 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>در بهترین ایام سال بهترین آرزوها را برایتان می کنم.............................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>ماه ضایفت الهی و ماه برآورده شدن آرزوها و قبولی طاعات و عبادات و دعاهاست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و دعای بنده در حق دیگران قطع به یقین برآورده خواهد شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و من نیز.......................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>بهترین آرزوها را برای دانش آموزان معصوم و دوست داشتنی ام دارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>آینده ای زیبا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>همراه با سلامتی و طول عمر با برکت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>در کنار خانواده هایشان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و البته عاقبت بخیری برای همه ی این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت می کنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و برای والدینی که در جوار رحمت الهی آرمیده اند هم آرزوی آمرزش و بخشش دارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>بیادتان هستم و ...................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>دلتنگتان..................................................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>تابستان خوبی داشته باشید........................................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>انشاءالله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>به امید دیدارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر</b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/hhby82soaz3gcshtsvap.jpg"></div> text/html 2016-06-06T05:40:16+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد حلول ماه ضیافت الهی مبارک باد http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4152 <div class="tpost" style="width: 640px; float: right; height: 90px; background-image: url(&quot;p1.jpg&quot;); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat;"><div class="title" style="text-align: center; padding: 25px 70px 0px 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15pt; font-weight: bold;"><a href="http://masjedvapayegah.mihanblog.com/post/9846" style="text-decoration: none; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">حلول ماه ضیافت الهی مبارک باد</font></a></div><div class="date" style="padding: 10px 60px 0px 0px; text-align: right; font-size: 8pt; color: rgb(136, 136, 136);"><div class="date2" style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div></div></div><div class="xpost" style="width: 620px; float: right; font-size: 9pt; color: rgb(42, 32, 17); background-image: url(&quot;p2.jpg&quot;); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0% 50%; background-repeat: repeat-y;"><div class="xpost2" style="padding: 0px 50px 8px 10px;"><div style="font-family: Tahoma; text-align: right; float: right;"></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.tablighaterfan.ir/images/aks/baner/milad/fetr/mad-047-1.jpg" style="border: none;"></span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://rozup.ir/view/296676/9386900778.jpg" style="border: none;"></span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://images.persianblog.ir/367460_1smPuWot.jpg" style="border: none;"></span></div><div style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://negarefatemeh.persiangig.com/image/ramazan1.jpg" style="border: none;"></span></div><div style="text-align: center;"><br></div></div></div> text/html 2016-05-28T06:01:25+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد جشن پایان سال تحصیلی......................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4151 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>جشن پایان سال تحصیلی.........................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>امروز مورخه هشتم خرداد ماه 1395 همزمان با آخرین روزهای سال تحصیلی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>با همت بروبچه های ناز کلاس سوم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>محفل جشنی بی ریا بر پا بود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>جای همه ی شماها خالی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>چقدر این بچه ها پاک و معصومند و کار کردن برایشان لذت بخش بود</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>جدا شدن از این غنچه های خوش بو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>و آینده سازان بی منت کشور عزیزمان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#003300"><b>چقدر سخت بود..............</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>......................................................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>همراه ما باشید با تصاویری از آخرین جلسه کلاس ما</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>که همراه بود با سخنان حاج آقا رازی مدیر آموزشگاه و البته</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>&nbsp;دوست و همکار عزیزمان جناب آقای خلاقی هم تشریف فرما شدند و باعث افتخار ما.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/q3ccchhjckm1iodhg8to.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/jsyoi4jyvzbsq12sg7l6.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/hn7licmrpyo5129zsjv0.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/zb3m7r0yy6ny9jako2mn.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/hhby82soaz3gcshtsvap.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/7sqhdus3khpwaw5agyds.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6v443yvo7crfgr88nq99.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/v97wsolg3vriqzc9z7wm.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/r3ytynpbqmlrhkg04g61.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/rtsr6m3mu0rrlmy2ek7a.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/s2hpwfgyu9zzs99u6sur.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/vr27wpcheepzybpl2cr2.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cmsfpw2qzqtf372b6mbw.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/mbm0kzsjy9kluunlyxid.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/no6kpw7vgliojmxdh6dn.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fgzebf9belsqhwknqznw.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8hz03yh4pxgu1cn2e9q2.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/b0gzthcr5pqerha35a89.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ve6brz76qeyszs50vc6f.jpg" alt=""></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/2gzmdrwn9zamyf2bw46a.jpg" alt=""></b></font></div> text/html 2016-05-24T05:33:52+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد داستان کوتاه فراموش نکنیم از کجا آمده ایم http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4150 <div class="div15"> <div class="div015"></div> <div class="div18"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br>منشی رئیس با خود فکر کرد شاید برای گرفتن تخفیف شهریه آمده اند یا شایدهم پسرشان مشروط شده است و می خواهند به رئیس دانشگاه التماس کنند.پیرمرد مؤدبانه گفت: «ببخشید آقای رییس هست؟ » منشی با بی حوصلگی گفت:«ایشان تمام روز گرفتارند.» پیر مرد جواب داد : « ما منتظر می مونیم. »منشی اصلاً توجهی به آنها نکرد و به این امید بود که بالاخره خسته میشوند و پی کارشان می روند. اما این طور نشد. بعد از چند ساعت ، منشی خسته شد و سرانجام تصمیم گرفت مزاحم رییس شود ، هرچند ازاین کار اکراه داشت.وارد اطاق رئیس شد و به او گفت : « دو تا دهاتی آمده اند و می خواهند شما راببینند . شاید اگرچند دقیقه ای آنها را ببینید، بروند.» رییس با اوقات تلخی آهی کشید و سرتکان داد. نفر اول برترین دانشگاه کشور .....</b></font></div></div><div class="div21"><div class="div56"><font class="text4"><div align="justify"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div> <div align="justify"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ارائه دهنده چندین مقاله در همایش های علمی بزرگ دنیا و مجلات تخصصی ، صاحب چندین نظریه در مجامع و همایش بین المللی حتماً برای وقتش بیش از دیدن دو دهاتی برنامه ریزی کرده است. به علاوه اصلا دوست نداشت دو نفر با لباس های مندرس وارد اتاقش شوند و روی صندلی های چرمی اوریژنال لدر اطاقش بنشینند.با قیافه ای عبوس و در هم از اطاق بیرون آمد. اما پیر زن و پیر مرد رفته بودند. بویی آشنا به مشامش خورد. شاید به این دلیل بود که خودش هم درروستا بزرگ شده بود.رئیس رو به منشی کرد و گفت : نگفتن چیکار دارن . منشی از اینکه آنها آنجا را ترک کرده بودند با رضایت گفت : نه . از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و به اطاقش برگشت. موقع ناهار رئیس پیام های صوتی موبایلش را چک کرد : سلام بابا ، می خواستم مادرت رو ببرم دکتر . کیف پولم رو در ترمینال دزدیدن ، اومدیم دانشگاه ازت کمی پول قرض کنیم . منشی راهمون نداد . وقتی شماره موبایلت را هم گرفتم دوباره همون خانم نگذاشت با هات صحبت کنم و گفت پیغام بذاریم. الان هم داریم برمی گردیم خونه ...&nbsp;</b></font></div><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div></div> text/html 2016-05-24T05:27:23+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد داستان کوتاه شگرد اقتصادی ملا نصرالدین http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4149 <div class="div15"> <div class="div015"></div> <div class="div18"><img border="0" hspace="5" alt="ملانصرالدین" vspace="5" align="left" src="http://mehremihan.ir/images/stories/ebook/molanasreddin.jpg" width="70" height="78"></div></div><div class="div21"><div class="div56"><font class="text4"><div align="justify"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی می‌کرد و مردم با نیرنگی٬ حماقت او را دست می‌انداختند. دو سکه به او نشان می‌دادند که یکی شان طلا بود و یکی از نقره. اما ملا نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب می‌کرد. این داستان در تمام منطقه پخش شد. هر روز گروهی زن و مرد می‌آمدند ودو سکه به او نشان می دادند و ملا نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب می‌کرد. تا اینکه مرد مهربانی از راه رسید و از اینکه ملا نصرالدین را آنطور دست .<br><br></b></font></div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>می‌انداختند٬ ناراحت شد. در گوشه میدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو سکه به تو نشان دادند٬ سکه طلا را بردار. اینطوری هم پول بیشتری گیرت می‌آید و هم دیگر دستت نمی‌اندازند. ملا نصرالدین پاسخ داد: ظاهراً حق با شماست٬ اما اگر سکه طلا را بردارم٬ دیگر مردم به من پول نمی‌دهند تا ثابت کنند که من احمق تر از آن‌هایم. شما نمی‌دانید تا حالا با این کلک چقدر پول گیر آورده‌ام.<br>«اگر کاری که می کنی٬ هوشمندانه باشد٬ هیچ اشکالی ندارد که تو را احمق بدانند.»&nbsp;</b></font><blogextendedpost><br></blogextendedpost></font></div></div> text/html 2016-05-24T05:23:35+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد داستان کوتاه لحظه اخر http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4148 <div class="div15"> <div class="div015"></div> <div class="div58"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div></div> <div class="div21"> <div class="div55"></div> <div class="div56"><font class="text4"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b> </b></font><div style="border-width: 0px; width: 100%; height: 0px;" id="InPost_MihanblogShopAds"></div> <div align="justify"><img border="0" hspace="5" alt="بناپارت" vspace="5" align="left" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSuXaRAcjHbqVoTM_5VPJqiPOf79aEKZqQ6C492BRwCbNenj0px" width="93" height="70"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>به هنگام حمله ی ناپلئون به روسیه دسته ای از سربازان او در مرکز شهر کوچکی از آن سرزمین همیشه برف در حال جنگ بودند ...یکی از فرماندهان به طور اتفاقی از سواران خود جدا می افتد و گروهی از قزاقان روسی رد او را می گیرند و در خیابانهای پر پیچ و خم شهر به تعقیب او می پردازند .فرمانده که جان خود را در خطر می بیند پا به فرار می گذارد و سر انجام در کوچه ای سراسیمه وارد یک دکان پوست فروشی می شود و با مشاهده ی پوست فروش ملتمسانه و با نفس های بریده بریده فریاد می زند : کمکم کن جانم را نجات بده . کجا می توانم پنهان شوم؟!پوست فروش میگوید : زود باش بیا زیر این پوستینها و سپس روی فرمانده مقداری زیادی پوستین <br><br></b></font></div> <div align="justify"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>می ریزد ...پوست فروش تازه از این کار فارغ شده بود که قزاقان روسی شتابان وارد دکان می شوند و فریاد زنان می پرسند : او کجاست ؟ ما دیدیم که او آمد تو!!!قزاقان علیرغم اعتراضهای پوست فروش دکان را برای پیدا کردن فرمانده فرانسوی زیر و رو می کنند . آنها تل پوستین ها را با شمشیرهای تیز خود سیخ می زنند اما او را نمی یابند سپس راه خود را می گیرند و می روند .فرمانده پس از مدتی صحیح و سالم از زیر پوستینها بیرون می خزد و در همین لحظه سربازان او از راه می رسند .پوست فروش رو به فرمانده کرده و محجوب از او می پرسد : ببخشید که همچین سوالی از شخص مهمی چون شما می کنم اما می خواهم بدانم که اون زیر با علم به اینکه لحظه ی بعد آخرین لحظات زندگیتان است چه احساس داشتید ؟فرمانده قامتش را راست کرده و در حالی که سینه اش را جلو میداد خشمگین می غرد : تو به چه حقی جرات میکنی که همچین سوالی از من بپرسی ؟ سرباز این مردک گستاخ را ببرید چشماشو ببندید و اعدامش کنید . من خودم شخصا فرمان آتش را صادر خواهم کرد !!!محافظان بر پیکر پوست فروش چنگ زده کشان کشان او را با خود می برند و سینه کش دیوار چشمان او را می بندند پوست فروش نمی تواند چیزی ببیند اما صدای ملایم و موجدار لباسهایش را در جریان باد سرد می شنود و برخورد ملایم باد سرد بر لباسهایش خنک شدن گونه هایش و لرزش غیر قابل کنترل پاهایش را احساس می کند ...سپس صدای فرمانده را می شنود که پس از صاف کردن گلویش به آرامی میگوید :آماده ............. هدف .....در این لحظه پوست فروش با علم به این که تا چند لحظه ی دیگر همین چند احساس را نیز از دست خواهد داد ؛ احساسی غیر قابل وصف سر تا سر وجودش را در بر می گیرد و قطرات اشک از گونه هایش فرو می غلتد پس از سکوتی طولانی پوست فروش صدای گامهای را میشنود که به او نزدیک میشوند ...<br></b></font></div> <div align="justify"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>سپس نوار دور چشمان پوست فروش را بر می دارند . پوست فروش که در اثر تابش ناگهانی نور خورشید هنوز نیمه کور بود در مقابل خود فرمانده فرانسوی را می بیند که با چشمانی نافذ و معنی دار چشمانی که انگار بر ذره ذره وجودش اشراف دارد به او می نگرد...آنگاه به سخن آمده و به نرمی می گوید : حالا فهمیدی که چه احساسی داشتم&nbsp;</b></font><br></div><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div></div> text/html 2016-05-24T05:20:35+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد داستان کوتاه رستوران مبتکر http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4147 <div class="div15"> <div class="div015"></div> <div class="div58"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div></div> <div class="div21"> <div class="div55"></div> <div class="div56"><font class="text4"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b> </b></font><div style="border-width: 0px; width: 100%; height: 0px;" id="InPost_MihanblogShopAds"></div><img border="0" hspace="5" alt="رستوران" vspace="5" align="left" src="http://hamgardi.com/HamgardiImages/Sites/4083/3_medium.jpg" width="86" height="60"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>یکی از غذاخوری های بین راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود:شما در این مکان غذا میل بفرمایید، ما پول آن را از نوه شما دریافت خواهیم کرد.راننده ای با خواندن این تابلو اتومبیلش را فوراً پارک کرد و وارد شد و ناهار مفصلی سفارش داد و نوش جان کرد.بعد از خوردن غذا سرش را پایین انداخت که بیرون برود، ولی دید....<br><br><br>که خدمتگزار با صورتحسابی بلند بالا جلویش سبز شده است.با تعجب گفت: مگر شما ننوشته اید که پول غذا را از نوه من خواهید گرفت؟!خدمتگزار با لبخند جواب داد: چرا قربان، ما پول غذای امروز شما را از نوه تان خواهیم گرفت،ولی این صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست </b></font><blogextendedpost><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font><br></blogextendedpost></font></div></div> text/html 2016-05-24T05:18:38+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد داستان کوتاه دکتر گلن گانکینگهام http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4146 <div class="div15"> <div class="div015"></div> <div class="div18"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div></div> <div class="div21"> <div class="div55"></div> <div class="div56"><font class="text4"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b> </b></font><div style="border-width: 0px; width: 100%; height: 0px;" id="InPost_MihanblogShopAds"></div> <div align="justify"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>مدر</b></font><img border="0" hspace="5" alt="11" vspace="5" align="left" src="http://parsseh.com/wp-content/uploads/2015/12/Glenn-Verniss-Cunningham.jpg" width="77" height="92"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>سه‌ی کوچک روستایی بود که به‌وسیله‌ی بخاری زغالی قدیمی، گرم می‌شد. پسرکی موظف بود هر روز زودتر از همه به مدرسه بیاید و بخاری را روشن کند تا قبل از ورود معلم و هم‌کلاسی‌هایش، کلاس گرم شود. روزی، وقتی شاگردان وارد محوطه‌ی مدرسه شدند، دیدند مدرسه در میان شعله‌های آتش می‌سوزد. آنان بدن نیمه بی‌هوش هم‌کلاسی خود را که دیگر رمقی در او باقی نمانده بود، پیدا کردند و بی‌درنگ به بیمارستان رساندند.<br>&nbsp;پسرک با بدنی سوخته و نیمه جان روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود ، که ناگهان شنید دکتر به مادرش می‌گفت: «هیچ امیدی به زنده ماندن پسرتان نیست، چون شعله‌های آتش به‌طور عمیق، بدنش را سوزانده و از بین برده است». اما پسرک به هیچوجه نمی‌خواست بمیرد. او با توکل به خدا و طلب یاری از او تصمیم گرفت تا تمام تلاش خود را برای زنده ماندن به کار بندد و زنده بماند و ... چنین هم شد.<br><br>&nbsp;</b></font></div> <div align="justify"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>او در مقابل چشمان حیرت زده‌ی دکتر به راستی زنده ماند و نمرد. هنگامی که خطر مرگ از بالای سر او رد شد، پسرک دوباره شنید که دکتر به مادرش می‌گفت: «طفلکی به خاطر قابل استفاده نبودن پاهایش، مجبور است تا آخر عمر لنگ‌لنگان راه برود».پسرک بار دیگر تصمیم خود را گرفت. او به هیچ‌وجه نخواهد لنگید. او راه خواهد رفت، اما متاسفانه هیچ تحرکی در پاهای او دیده نمی‌شد. بالاخره روزی فرا رسید که پسرک از بیمارستان مرخص شد. مادرش هر روز پاهای کوچک او را می‌مالید، اما هیچ احساس و حرکتی در آنها به چشم نمی‌خورد. با این حال، هیچ خللی در عزم و اراده‌ی پسرک وارد نشده بود و همچنان قاطعانه عقیده داشت که روزی قادر به راه رفتن خواهد بود<br>یک روز آفتابی، مادرش او را در صندلی چرخ‌دار قرارداد و برای هواخوری به حیاط برد. آن روز، پسرک بر خلاف دفعه‌های قبل، در صندلی چرخ‌دار نماند. او خود را از آن بیرون کشید و در حالی که پاهایش را می‌کشید، روی چمن شروع به خزیدن کرد. او خزید و خزید تا به نرده‌های چوبی سفیدی که دور تا دور حیاط‌شان کشیده شده بود، رسید.<br>با هر زحمتی که بود، خود را بالا کشید و از نرده‌ها گرفت و در امتداد نرده‌ها جلو رفت و در نهایت، راه افتاد. او این کار را هر روز انجام می‌داد، به‌طوری که جای پای او در امتداد نرده‌های اطراف خانه دیده می‌شد. او چیزی جز بازگرداندن حیات به پاهای کوچکش نمی‌خواست.<br>&nbsp;سرانجام، با خواست خدا و عزم و اراده‌ی پولادینش، توانست روی پاهای خود بایستد و با کمی صبر و تحمل توانست گام بردارد و سپس راه برود و در نهایت، بدود. او دوباره به مدرسه رفت و فاصله‌ی بین خانه و مدرسه را به خاطر لذت، می‌دوید. او حتی در مدرسه یک تیم دو تشکیل داد.<br>سال‌ها بعد، این پسرکی که هیچ امیدی به زنده ماندن و راه رفتنش نبود، یعنی دکتر «گلن گانینگهام» در باغ چهارگوش «مادیسون» موفق به شکستن رکورد دوی سرعت در مسافت یک مایلی شد! &nbsp;</b></font></div><blogextendedpost></blogextendedpost></font></div></div> text/html 2016-05-23T05:42:42+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد عیبهای کوچک http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4145 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-family: '2 Titr';"><font size="2">عیبهای کوچک<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="FA" style="font-family: '2 Titr';"><font color="#000099">زنگ تفریح و عیدانه ی شعبانیه.....................</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">جوانی می خواست</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">زن</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">بگیرد به پیرزنی سفارش کرد تا برای او دختری پیدا کند. پیرزن به جستجو پرداخت، دختری را پیدا کرد و به جوان معرفی کرد وگفت این دختر از هر جهت سعادت شما را در زندگی فراهم خواهد کرد.</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">جوان گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">شنیده ام قد او کوتاه است</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">پیرزن گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">اتفاقا این صفت بسیار خوبی است، زیرا لباس های خانم ارزان تر تمام می شود</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">جوان گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">شنیده ام زبانش هم لکنت دارد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">پیرزن گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">این هم دیگر نعمتی است زیرا می دانید که عیب بزرگ زن ها پر حرفی است اما این دختر چون لکنت زبان دارد پر حرفی نمی کند و سرت را به درد نمی آورد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">جوان گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">خانم همسایه گفته است که چشمش هم معیوب است</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">پیرزن گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">درست است ، این هم یکی از خوشبختی هاست که کسی مزاحم آسایش شما نمی شود و به او طمع نمی برد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">جوان گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">شنیده ام پایش هم می لنگد و این عیب بزرگی است</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">پیرزن گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">شما تجربه ندارید، نمی دانید که این صفت ، باعث می شود که خانمتان کمتر از خانه بیرون برود و علاوه بر سالم ماندن، هر روز هم از خیابان گردی ، خرج برایت نمی تراشد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6.25pt 0in 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">جوان گفت:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">این همه به کنار، ولی شنیده ام که عقل درستی هم ندارد</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr';">پیرزن گفت</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr'; color: red;">:</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr'; color: red;">ای وای،&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-family: '2 Titr'; color: red;"><font size="2">شما مرد ها چقدر بهانه گیر هستید،&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: small; color: red; font-family: '2 Titr'; line-height: 18pt;">پس یعنی می خواستی عروس به این نازنینی،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: small; color: red; font-family: '2 Titr'; line-height: 18pt;">&nbsp;این یک عیب کوچک را هم نداشته باشد.!!!!!!!!!!!!!!!!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: red;">&nbsp;</span></font></p> text/html 2016-05-22T04:03:53+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد آخرین روزهای سال تحصیلی جاری................................ http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4144 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>آخرین روزهای سال تحصیلی جاری................................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>در انتهای یک سال سراسر خاطره و زیبایی قرار گرفته ایم................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>بعد از این که تدریس در کلاس را بر مدیریت ترجیح دادم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>واقعیت امر این بود که بسیار دلنگران بودم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>آیا بعد از مدتها دوری در کلاس و تغییر روش تدریس و نوع نگرش دانش آموزان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>آیا توان مقابله با مشکلات موجود را خواهم داشت یا نه؟</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و طبق معمول همیشه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>با توکل به خدا و استعانت از چهارده معصوم(علیهم السلام) پاک که توفیق خادمی شان را دارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>شروع کردم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و در این روزها آخرین لحظات حضور در کنار این چهره های معصوم و نورانی را سپری می کنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>باورش شاید غیر ممکن باشد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>ولی برای خودم هم خیلی سنگین است دوری از کلاس درس و بچه های گل کلاسم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>همان روحیه قبلی معلمی به من بر گشته</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>سالهای ابتدایی خدمتم تابستان مریض بودم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و چقدر به سختی سپری می شد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>و احساس می کنم این حس دوباره در من زنده شده است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="georgia, times new roman, times, serif" size="3"><b>شاید خیلی سخت باشد این تابستان.................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>دعا بفرمایید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>شرمنده ی این عزیزان در محضر عدل الهی نبوده باشم..................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>انشاءالله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/sh5ac1iimknu41k9b4d2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/ghlrbuzaadtt9rhc5lqn.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/szxplzeh5qn8nfnz8v6c.jpg"></div> text/html 2016-05-22T03:53:55+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد عرض تبریک...................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4143 <p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>ویرانه نه آنست که جمشید بنا کرد</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>ویرانه نه آنست که فرهاد فرو ریخت</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>ویرانه دل ماست که هر جمعه به یادت</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>صد بار بنا گشت و دگر بار فرو ریخت</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>...............................................................</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>میلاد مسعود وفرخنده ی&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>یگانه منجی عالم بشریت حضرت حجت ابن الحسن العسکری (عجل الله تعالی فرجه الشریف)</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>را خدمت تمامی شما مراجعه کنند گان محترم تبریک می گویم</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>باامید به این که خداوند متعال از باقی مانده ی دوران غیبت آن حضرت&nbsp;</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>چشم پوشی نموده و هر چه سریعتر چشمهای ما به جمال نورانی ایشان منور و ظهور آن امام همام محقق شود</b></font></p><p style="margin: 0px; line-height: 30px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>انشاءالله&nbsp;</b></font></p> text/html 2016-05-11T03:23:43+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد بازدید حاج آقا نیکرو از کلاس سوم........................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4142 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b>بازدید حاج آقا نیکرو از کلاس سوم...........................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>کارشناسی محترم اقامه نماز مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناباد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099" size="5"><b>جناب حاج آقای نیکرو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>در بازدیدی از کلاس ما</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ضمن تبریک اعیا د فرخنده شعبانیه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>تصاویر مربوط به جشن با شکوه تکلیف دختران کلاس را تقدیم این عزیزان کردند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>و متقابلا دانش آموزان فهیم کلاس سوم هم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>با اجرای برنامه های متنوع و زیبا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>از ایشان استقبال نمودند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>ضمن سپاس از این حضور با بصیرت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>استدعا دارم همراهی بفرمایید با تصاویری از این بازدید که&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>مدیریت محترم دبستان هم افتخار دادند و در کلاس حاضر شدند.......</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/70lg5tjt375h3c5ef3m9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cn32s2v62jkx7dqjrxdb.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cu8usqtlr8m65xwch8hb.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/rnujjuh5vym8jvfwj6yo.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6i3b1fwnix95rb518i65.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/u9lvwa2rg9wz6jdacqf6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/q8g115hreo0u0kkmsu3a.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/izkrfwqw7bn63udyhboc.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/fh1wbzwftdz98dbou135.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-10T06:58:17+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد گزارش مصور برگزاری جشن شکر گزاری کسب مهارت روخوانی و روانخوانی قرآن کریم http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4141 <div style="text-align: center;"><font color="#cc0000"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>گزارش مصور برگزاری جشن&nbsp;</b></font><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;">شکر گزاری کسب مهارت روخوانی و روانخوانی قرآن کریم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000"><b style="font-family: georgia, 'times new roman', times, serif; font-size: medium;"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b>در کلاس ما..............</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#663366"><b><font size="3">امروز همزمان با میلاد فرخنده حضرت امام حسین</font><font size="2">(علیه السلام)</font><font size="3">...........................</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#663366"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#663366"><b><font size="3">جشن با شکوه و بی ریایی &nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#663366"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#663366"><b><font size="3">به مناسبت کسب مهارت روخانی و روانخوانی قرآن کریم برگزار شد</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">یکی از تاکیدات ویژه ی مقام معظم رهبری توجه به قرآن کریم و عمل کردن به دستورات آن می باشد و مهم‌ترین مأموریت و وظیفه وزارت آموزش و پرورش هم فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت اسلامی برای آحاد جامعه است. آموزش قرآن كریم ، به منظور</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> انس و ارتباط دائمی و بهره‌مندی مادام‌العمر از آموزه‌های حیات بخش آن ، جایگاه ویژه‌ای در نظام تعلیم و تربیت اسلامی دارد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"> توجه جدی به تربیت قرآنی و نیز آموزش قرآن كریم در آموزش و پرورش ، همیشه و به‌ ویژه در سال‌های اخیر از تأكیدات و مطالبات مقام معظم رهبری از مسئولان وزارت آموزش و پرورش بوده است.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"> هم‌چنین با عنایت به بند هفتم اهداف كلی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> وزارت آموزش و پرورش در دوره ابتدایی ( بخش اهداف اعتقادی )</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333"> مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، انتظار می‌رود دانش‌آموزان در پایان دوره ابتدایی بتوانند قرآن كریم را بخوانند. لازمه دستیابی به این هدف آن است كه دانش‌آموزان حداقل در پایان پایه سوم ابتدایی توانایی روخوانی قرآن كریم را به دست آورده باشند. منظور از روخوانی، خواندن شمرده و آرام قرآن كریم است. <o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"> با توجه به نكات فوق تهیه طرحی كه بتواند با ارتقاء برنامه آموزش قرآن در پایه سوم ابتدایی، تمهیدات لازم را برای تحقق اولین و مهم‌ترین گام در آموزش قرآن یعنی توانایی روخوانی قرآن كریم فراهم آورد، ضروری </span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333; mso-bidi-language:FA">بود</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#333333">.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333"> در پرتو عنایات الهی، تلاش خستگی ناپذیر مدیرمحترم آموزشگاه اخوت و اولیاء فهیم آموزشگاه که در راس آنها ریاست انجمن اولیاء سرکار خانم کریم پور نهایت سعی و مساعدت خود را در اجرای كامل این طرح مبذول داشتند و همراه بنده ی حقیر که امسال توفیق حضور مجدد در کلاس درس را پیدا کردم بودند.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">جا دارددر برابر پروردگار بزرگ سر بر سجده ی شکر نهاده و این توفیق را دو چندان سپاس&nbsp; گوباشم.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">همانطور که می دانید<b> </b>طرح ارتقاء آموزش قرآن كریم در پایة سوم ابتدایی درصدد است كه با اصلاح و تكمیل اهداف، محتوا و شیوة اجرای آموزش قرآن در این پایه، تقویت توانمندی و مهارت معلمان در آموزش قرآن و بهبود فرایند اجرای كامل برنامة آموزش قرآن در مدارس و نظارت مستمر بر آن، زمینة كسب مهارت روخوانی قرآن كریم را برای دانش‌آموزان فراهم آورد.<o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#333333">در این برنامه، مهم‌ترین هدف آموزش قرآن&nbsp; ، توانایی روخوانی سوره‌ها و عبارات قرآنی كتاب درسی به روخوانی كل قرآن كریم ارتقاء می‌یابد وسایر اهداف جنبی مانند آشنایی با آموزه‌ها و پیام‌های قرآنی، قرائت زیبای برخی از سوره‌های كوتاه و ... نیز آموزش نماز، با اصلاحاتی، مناسب سازی می شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">ما در پایه سوم ابتدایی دبستان اخوت با تکیه بر همین اهداف و تلاشی مضاعف توانستیم در پایان نتیجه ای ملموس و موفق را کسب نماییم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی &nbsp;و روانخوانی قرآن کریم همزمان با تمامی مدارس تحت پوشش مدیریت آموزش و پرورش</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">&nbsp;و نیز در سالروز میلاد مسعود و فرخنده ی حضرت امام حسین(علیه السلام)مورخه سه شنبه :1395/2/21 با شکوه خاصی برگزار شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: '2 Titr'; font-size: 10pt; line-height: 115%;">در این مراسم که در محل کلاس سوم ابتدایی بر پا شد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">برنامه های متنوعی از جمله :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">&nbsp;تلاوت آیاتی از قرآن مجید توسط دانش آموزان&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">&nbsp;سرود جمهوری اسلامی&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">&nbsp;سرود جشن قرآن&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">&nbsp;سخنرانی مدیریت محترم دبستان&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">سوگند مخصوص دانش آموزان کلاس که هر روز تلاوت قرآن را فراموش نکنند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">پذیرایی از دانش آموزان کلاس سوم و همکاران آموزشگاه</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">&nbsp;تشکر بنده ی حقیر از همه ی عزیزانی که همراه ما بودند. این مراسم &nbsp;مورد توجه دانش آموزان معصومم واقع شد&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">&nbsp;و جلسه ای بیاد ماندنی به ثبت رسید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;2 Titr&quot;">همراه بنده باشید با تصاویری از این مراسم با شکوه :</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Titr&quot;"><o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/5pwxtp8tlhy7x8f8nw29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6isit7nouogwo6b31ja8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/5qjt97yt0c0bpcprk7vj.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/nvefgudbjkbmh0llzz8x.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/szxplzeh5qn8nfnz8v6c.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ad918i65kow6n00tcvl0.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/x2t5nmrevfu3k7shqxca.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ghlrbuzaadtt9rhc5lqn.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/m9rpm9k8f6ajqncssr6e.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/du6depw7wfnj70d3001p.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/h195dgo3a9bbqlhzqjmp.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/dm2fepo3v88rzg8ludpc.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/sh5ac1iimknu41k9b4d2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0a18jq0n5ezon9tm3qzf.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#663366"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/8k2w5qxguqldrok5sae0.jpg" alt=""></div> text/html 2016-05-02T05:06:52+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد اردوی آموزشگاهی............................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4139 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>اردوی آموزشگاهی...............................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>امروز دانش آموزان دبستان اخوت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>یک روز آزاد با برنامه های متنوع ورزشی و فرهنگی داشتند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>روزی بیاد ماندنی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>دانش آموزان پایه سوم هم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>با اجرای سرود سپاس معلم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>و سرود مثل باران</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>هدیه ای جالب تقدیم معلمین محترم و دانش آموزان معزز نمدند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000066"><b>همراهی بفرمایید با تصاویری از این اردوی زیبا.................</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/6nnqp686jh688fgbxc22.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0r0xvo0qv9s8un19jt0x.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/usrmvbxgup826lhv8hqa.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/2e9phhjfdl6x6p72w6yx.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/cuz9qd36qn6xzgjatmur.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/2ci7col6604qmb5bric7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ifzn5keeeocaqo1vd1vi.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ipai7nqgxx6h7x65zbyj.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/juyblht5lvq8qp6jhq0c.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/5ctx5mxps50r83koij5y.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/t6cgikxmid6oc7tiww9r.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/iipi6el8u500s2fmw1eu.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/s3kzw8enufyld7ft7nx7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/o58mhnrq6wmqu7pi4tf9.jpg" alt=""></div> text/html 2016-04-24T08:03:47+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد تحویل چادرهای جشن تکلیف به دانش آموزان دختر......................... http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4138 <div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تحویل چادرهای جشن تکلیف به دانش آموزان دختر.........................</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#cc0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امروز طی مراسمی معنوی</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">وسایل ویژه جشن تکلیف دختران معصوم کلاسم تحویل این فرشته های آسمانی شد</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">تا در مراسم ویژه ی جشن تکلیف مدیریت محترم که صبح روز سه شنبه در</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;مسجد جامع بیدخت برگزار خواهد شد شرکت کنند</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">..................</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خدایه به خاطر داشتن چنین دانش آموزانی</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">وبه خاطر لطف همیشگی ات بابت انتخاب من به عنوان معلمین این عزیزان</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ممنوتم و سر بر سجده شکر می گذارم</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">امیدوارم این فرشته های معصوم آینده ای زیبا</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همراه با سلامتی در انتظارشان باشد</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به لطف حضرت رقیه و ائمه معصومین (علیهم السلام)................</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#000099"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">.</b></font></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/n25dexjkhfnu5u18ab34.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0eoad5g7sulwpdfwddyw.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/bd8nayvuxwvux0tdtic7.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/bdptr8vmc6wa7czt5q8k.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/3zgq1iqgbh0gtegvqf5e.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/0q9iwpw6bi3zkw16nyv8.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/7vsc18ybvywj7qk6nj1o.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/u8tiaow5vhueutbbgfoc.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/nq8inhj0i7n4ukv5zrh1.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/bzh0jtm516o2tg153ba5.jpg" alt="" style="border: none;"></span></div><br style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(183, 152, 105);"> text/html 2016-04-24T05:09:03+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد کسب افتخار توسط دانش آموز کلاس سوم دبستان اخوت........................ http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4137 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000"><b>کسب افتخار توسط دانش آموز کلاس سوم دبستان اخوت........................</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>دانش آموز با هوش و مستعد کلاسم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" color="#3333ff" size="7"><b>نرگس کشتگر</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(42, 32, 17); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(183, 152, 105);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/qycdpvtwmacpvjerlxel.jpg" alt="" style="border: none;"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>موفق شد در مسابقات&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>احکام شهرستان گناباد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><b><font color="#006600" size="7">مقام اول </font><font size="3">را کسب نماید&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>این افتخار بزرگ را به خانواده محترمش و مدیریت محترم دبستان و تمامی دانش آموزان مدرسه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>و بویژه دانش آموزان کلاس سوم تبریک می گویم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>سربلندی در تمامی مراحل زندگی قشنگش آرزوی من است.</b></font></div> text/html 2016-04-07T13:29:51+01:00 m-a-ayategonabad.mihanblog.com آموزگار پایه ی چهارم ابتدایی آموزشگاه اخوت شهرستان گناباد تکذیب استعفای وزیر آموزش و پرورش http://m-a-ayategonabad.mihanblog.com/post/4135 <div class="title" style="text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; display: inline; font-stretch: normal;"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/579053/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" style="outline: none; text-decoration: none;"><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif" color="#ff0000">تکذیب استعفای وزیر آموزش و پرورش</font></a></h1></div><div style="width: 572px; padding: 5px 0px 10px;"><div class="body" style="font-stretch: normal; margin-top: 10px; line-height: 23.4px; text-align: justify; padding: 10px;"><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر استعفای فانی که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود را تکذیب کرد.</font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">به گزارش مهر محمد فاضل درباره ی متن استعفای وزیر آموزش و پرورش که در شبکه های اجتماعی بازنشر می شود، گفت: این خبر را به شدت تکذیب می کنیم.</font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">وی افزود: پیامی که در شبکه های اجتماعی مبنی بر استعفای آقای فانی منتشر شده است کذب است.</font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: وزیر آموزش و پرورش امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه بر سر مزار شهدای استان سیستان و بلوچستان و مزار معلم ایثارگر حمید رضا کنگوزهی حضور یافته است و از خانواده این معلم فداکار نیز دیدار می کند و همین موضوع نشان می دهد که خبر استعفای آقای فانی کذب است.</font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></div><div><font size="3" face="georgia, times new roman, times, serif">پیش از این شایعاتی مبنی بر فشار دولت برای استعفای وزیر آموزش و پرورش بود و امروز نیز اخباری جعلی از متن استعفا و موافقت رئیس جمهور در فضای مجازی منتشر شده است. این در حالیست که وزیر آموزش و پرورش در سفر کاری به سر می برد.</font></div></div></div>